Agencja pracy, rekrutacja pracowników, szkolenia BHP

Agencja pracy, rekrutacja pracowników szkolenia BHP

Oferujemy czeskim spółkom prawa handlowego przeprowadzenie pełnego procesu założenia i prowadzenia w Czechach agencji pośrednictwa pracy. 

Świadczymy także usługi z zakresu poszukiwania i rekrutacji odpowiednio wykwalifikowanych i lojalnych pracowników, biegle władających zarówno językiem czeskim jak i polskim.

Zaś wszystkim pracownikom, a w szczególności tym zatrudnionym na umowę o pracę zapewniamy pakiet szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP). Każda firma w Czechach ma obowiązek szkolić swoich pracowników przynajmniej raz w roku. Należy dokonać rozróżnienia pomiędzy szkoleniem wstępnym, szkoleniem w przypadku zmian i szkoleniem powtarzanym. Odprawa wprowadzająca musi odbyć się w momencie dołączenia do firmy nowych pracowników, dlatego też powinna być przeprowadzona przed rozpoczęciem pracy i potwierdzona stosownym dokumentem.

Zamów kontakt