Mandaty drogowe w Czechach w 2024 r.

Jak wygląd tabela kar i wykroczeń? Jak wygląda kontrola drogowa w Czechach? Czy mandaty są transgraniczne?

Vademecum dla podróżujących autem po Czeskiej Republice.

Nowy taryfikator mandatów drogowych obowiązuje w Czechach od 1-go stycznia 2024 roku, kiedy to weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym upraszcza system punktowy (punktów karnych) i jednocześnie zaostrza kary za najcięższe wykroczenia. Wprowadza także obowiązkowy program profilaktyczny dla początkujących kierowców, którzy dopuszczają się rażących naruszeń przepisów ruchu drogowego. Umożliwia także prowadzenie samochodu od 17-go roku życia pod okiem i nadzorem opiekuna oraz wprowadza egzamin na prawo jazdy i doprecyzowuje stawki punktowe w zależności od wagi popełnionego wykroczenia. Celem proponowanych zmian jest skuteczniejsze karanie za najgroźniejsze wykroczenia, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie kar za pospolite wykroczenia. Nieoficjalnie ma to też być dodatkowe źródło dochodu dla budżetu Republiki Czeskiej, wspierające pakiet naprawczy w latach 2024-2025, którego podstawowym celem jest ograniczenie wydatków i ograniczenie deficytu budżetowego.

wzór-mandatu-w-czechach


Jakie są najważniejsze zmiany, które czekają czeskich kierowców w 2024 roku?


1. Nowelizacja skupia się także na najpoważniejszych przestępstwach, które prowadzą do tragicznych wypadków. Proponuje się wydłużenie zakazu prowadzenia pojazdów z bieżącego roku do półtora roku za jazdę pod wpływem alkoholu. W przypadku odmowy poddania się badaniu na obecność alkoholu lub innej substancji uzależniającej grozi trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów i kara grzywny w postępowaniu administracyjnym do 75 000 CZK. Maksymalna kara jaka może zostać zasądzona czeskiemu kierowcy wynosi 75 000 CZK i dotyczy odmowy poddania się badaniu. W przeliczeniu na złotówki to kwota dochodząca do nawet 14,000 zł.

2. Za przejechanie na czerwonym świetle lub wjechanie na przejazd kolejowy wbrew zakazowi lub zawrócenie lub cofnięcie na autostradzie zostanie nałożona stała kara w wysokości 5 000 CZK. Jeśli kierowca odmówi zapłaty na miejscu, może zostać ukarany grzywną w wysokości od 7 000 do 25 000 CZK w postępowaniu o wykroczenie.

3. W przypadku nadmiernego przekroczenia prędkości (do 40 km/h na wsi i 50 km/h poza wsią) „piratowi drogowemu” grozi kara grzywny do 25 000 CZK i 6 punktów w postępowaniu o wykroczenie. Stała kara punktowa w wysokości 2 500 CZK i 4 punkty karne będzie obowiązywać także za przekroczenie prędkości o 20 km/h na terenie gminy lub o 30 km/h poza gminą. Łagodniejsze ograniczenie prędkości do 10 km/h będzie karane stałą grzywną blokową w wysokości 1 500 CZK i dwoma punktami karnymi.

4. Obniżone zostały kary za drobne wykroczenia, takie jak złamanie zakazu zatrzymywania się i postoju, niewłączenie świateł, zapominanie dokumentów czy przekroczenie prędkości o maksymalnie 10 km/h powyżej dopuszczalnej prędkości, przy czym górna granica dopuszczalnej prędkości. Kara punktowa zostaje obniżona z 2 000 CZK do 1 500 CZK, a punkty karne nie są rejestrowane.

5. Nowości w Prawie o ruchu drogowym umożliwią także uzyskanie informacji o koncie punktowym kierowcy drogą elektroniczną lub w urzędzie od przewidywanego obowiązywania zmian w 2024 roku. Pozwoli to na lepszy wgląd w wymierzone kary, a jednocześnie kierowca będzie mógł na bieżąco monitorować limit 12 punktów, po przekroczeniu którego odbierane jest mu prawo jazdy na czas określony w zależności od rodzaju popełnionego przestępstwa drogowego.

6. Możliwość prowadzenia pojazdu pod okiem opiekuna już od 17-go roku życia ma z kolei przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Chodzi o to, aby nabyć umiejętności prowadzenia pojazdu, w obecność doświadczonego mentora kierowcy może pomóc w nabyciu właściwych nawyków za kierownicą. W przypadku egzaminu na prawo jazdy jest to środek zapobiegawczy dla początkujących kierowców. Jeśli dwa lata po zdobyciu prawa jazdy świeżo upieczony kierowca popełni sześciopunktowe wykroczenie lub prawo jazdy zostanie mu odebrane za poważne wykroczenie, będzie musiał przejść  wykład z psychologii ruchu drogowego oraz tzw. jazdę ewaluacyjną. Będzie to czterogodzinna lekcja na temat przyczyn wypadków drogowych i sposobów zapobiegania im, a także cztery godziny teorii i nauki jazdy w
szkole nauki jazdy.

Nowy system punktowy w Czechach. 3 przedziały punktów karnych w zależności od wagi wykroczenia drogowego.

Do końca 2023 roku w czeskim taryfikatorze wykroczeń drogowych obowiązywał 5-cio elementowy zestaw punktów karnych. Składa się z on z wykroczeń za które taryfikator przyznawał 2 punkty, 3 punkty, 4 punkt , 5 punktów i 7 punktów karnych. Od 1-go stycznia 2024 nie ma już wykroczenia o wadze 7-miu punktów karnych. Został usunięty i zastąpiony 6-cio punktowym. Według czeskiego ustawodawcy ten zabieg ma spowodować że cały system będzie bardziej przejrzysty i czytelny dla kierowców.

Jeżeli kierowca naruszy przepisy ruchu drogowego i w ten sposób dopuści się wykroczenia, grozi mu kara. Rodzaj kary zależy od wagi przestępstwa, ewentualnie jego konsekwencji. System punktów to zapobiegawczy sposób odzwyczajania kierowców od łamania przepisów.
System punktowy w Czechach to bardzo prosty system karania kierowców za poważniejsze wykroczenia. Głównym celem systemu punktowego nie jest jednak karanie, a raczej zniechęcanie kierowców do łamania przepisów ruchu drogowego. System punktowy nabiera jednak znaczenia, gdy kierowcy mają jasność, jak on działa i dlaczego przestrzeganie przepisów ruchu drogowego jest dla nich dobre. Każdy kierowca ma ustalony limit 12 punktów karnych po osiągnięciu którego będzie mu zatrzymywane prawo jazdy na czas określony w zależności od rodzaju popełnionego przestępstwa drogowego.

6 punktów karnych można otrzymać m.in. za:

 • prowadzenie auta pod wpływem alkohol, którego stężenie we krwi przekracza poziom 0,3‰,
 • wjazd na przejazd kolejowy kiedy jest to zabronione,
 • przejeżdżanie na czerwonym świetle przez skrzyżowanie ,
 • przekraczanie prędkości o 50 km/h i więcej,
 • przekraczanie prędkości o 40 km/h i więcej w terenie miejskim,
 • nieprawidłowe wyprzedzanie pojazdów (brak widoczności poza horyzontem lub za zakrętem),
 • skręcanie, cofanie, jazda w przeciwnym kierunku na autostradzie,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.
  4 punkty karne można otrzymać m.in. za:
   • jazda motocyklem lub motorowerem bez kasku ochronnego,
   • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu,
   • korzystanie z telefonu podczas jazdy samochodem,
   • przekroczenie prędkości powyżej o 30 km/h i więcej oraz o 20 km/h i więcej w mieście,
   • jazda autem bez zapiętych pasów bezpieczeństwa,
   • przewożenie dzieci bez fotelików bezpieczeństwa,
   • opuszczenie miejsca kolizji lub wypadku drogowego.

   2 punkty karne można otrzymać m.in. za:

   • niezatrzymanie pojazdu przed przejściem dla pieszych,
   • prowadzenie pojazdu bez kompetencji zawodowych,
   • parkowanie auta w miejscu przeznaczonym dla inwalidy,
   • przekroczenie prędkości o 10 km/h.
   Wystarczy że kierowca zgromadzi 12 punktów karnych w ciągu roku, by zostało mu zatrzymane prawo jazdy na czas na czas określony w zależności od rodzaju popełnionego przestępstwa drogowego.
   mandaty-drogowe-w-czechach-w-2024-roku

   Ponadto od początku roku obowiązuje nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, wprowadziła również zmianę dzięki której po czeskich autostradach można jechać z prędkością do 150 kilometrów na godzinę. Nie jest to jednak zmiana całkowita. Jej wprowadzenie uwarunkowane jest posiadaniem przez dany odcinek autostradowy nowoczesnej telematyki, czyli zmiennych znaków drogowych i odpowiednich promieni skrętów na lokalnych odcinkach autostrady. Na razie wybrano tylko trzy odcinki, na których rozważane jest zwiększenie prędkości maksymalnej. Te proponowane odcinki czeskich autostrad z dopuszczalną prędkością 150 km/h to:

   • Autostrada D1: na odcinku pomiędzy Přerovem, a Říkovicami
   • Autostrada D3: na odcinku pomiędzy Táborem, a Czeskimi Budziejowicami
   • Autostrada D11: na odcinku pomiędzy Hradcem Králové, a Jaroměří

   Choć nowość w postaci wyższej prędkości maksymalnej na czeskich autostradach obowiązuje od stycznia 2024 roku, to kierowcy będą musieli poczekać na pierwszą legalną jazdę, do momentu oddania pierwszych odcinków autostradowych dostosowanych do wyższej prędkości jazdy. W pozostałych przypadkach 130 km/h nadal obowiązuje wszędzie.

   autostradowe-odcinki-w-czechach-dostosowane-do-prędkości-150-km-h

   Nowy taryfikator niektórych mandatów drogowych obowiązujący w Czechach od stycznia 2024 roku.

   L.P.
   Nazwa wykroczenia lub przestępstwa drogowego
   Wysokość mandatu karnego
   Wysokość mandatu administracyjnego
   Punkty karne
   Zakaz prowadzenia pojazdu (w miesiącach)
   1.
   Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych substancji uzależniających
   nie dotyczy
   7 000 - 25 000 CZK
   6 (ponad 0,3 ‰)
   od 6 do 18
   2.
   Stan dyskwalifikujący (gdy poziom alkoholu we krwi osiągnie co najmniej 1,00 g/kg)
   nie dotyczy
   7 000 - 25 000 CZK
   6
   od 6 do 18
   3.
   Odmowa poddania się badaniu na obecność alkoholu i innych substancji uzależniających
   nie dotyczy
   25 000 - 75 000 CZK
   6
   od 18 do 36
   4.
   Wjazd na przejazd kolejowy na zakazie
   4 500 - 5 500 CZK
   7 000 - 25 000 CZK
   6
   -
   5.
   Skręcanie, cofanie, jazda w przeciwnym kierunku na autostradzie
   4 500 - 5 500 CZK
   7 000 - 25 000 CZK
   6
   -
   6.
   Naruszenie zakazu wyprzedzania
   4 500 - 5 500 CZK
   7 000 - 25 000 CZK
   6
   -
   7.
   Jazda na czerwonym świetle, niezatrzymanie się przed znakiem STOP
   4 500 - 5 500 CZK
   7 000 - 25 000 CZK
   6
   od 4 do 6 (zamiar nauczania)
   8.
   Przekroczenie prędkości o 40 km/h we wsi (50 km/h poza wsią) i więcej
   nie dotyczy
   7 000 - 25 000 CZK
   6
   od 6 do 18
   9.
   Przekroczenie prędkości o 20 km/h we wsi (30 km/h poza wsią) i więcej
   2 500 - 3 500 CZK
   4 000 - 10 000 CZK
   4
   -
   10.
   Przekroczenie prędkości 10 km/ha więcej na terenie wsi lub poza nią
   1 500 - 2 000 CZK
   2 000 - 5 000 CZK
   2
   -
   11.
   Przekroczenie prędkości o mniej niż 10 km/h na terenie gminy lub poza nią
   do 1 500 (do negocjacji)
   2 000 - 5 000 CZK
   brak
   -
   12.
   Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu
   2 500 - 3 500 CZK
   4 000 - 10 000 CZK
   6
   -
   13.
   Ograniczenia ruchu dla pieszych na przejściu
   2 500 - 3 500 CZK
   4 000 - 10 000 CZK
   4
   -
   14.
   Niezatrzymanie pojazdu przed przejściem dla pieszych
   2 500 - 3 500 CZK
   4 000 - 10 000 CZK
   2
   -
   15.
   Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała
   nie dotyczy
   2 x kara za wykroczenie prowadzące do wypadku
   6 (śmierć, ciężki ból)
   od 6 do 18 lub od 18 do 36
   16.
   Niezatrzymanie pojazdu do kontroli drogowej
   nie dotyczy
   7 000 - 25 000 CZK
   4
   od 4 do 6
   17.
   Brak powiadomienia wypadku lub wykroczeniu Czeskiej Policji
   2 500 - 3 500 CZK
   4 000 - 10 000 CZK
   brak
   -
   18.
   Nieokazanie dowodu tożsamości
   2 500 - 3 500 CZK
   4 000 - 10 000 CZK
   brak
   -
   19.
   Opuszczenie miejsca kolizji lub wypadku
   nie dotyczy
   7 000 - 25 000 CZK
   4
   od 4 do 6
   20.
   Korzystanie z telefonu podczas prowadzenia auta
   2 500 - 3 500 CZK
   4 000 - 10 000 CZK
   4
   -
   21.
   Brak zapiętych pasów bezpieczeństwa lub przewożenie dziecka bez fotelika
   1 500 - 2 000 CZK
   2 000 - 5 000 CZK
   4
   -
   22.
   Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu
   2 500 - 3 500 CZK
   4 000 - 10 000 CZK
   4
   -
   23.
   Stwarzanie niebezpieczeństwo podczas zmiany pasa ruchu
   1 500 - 2 000 CZK
   2 000 - 5 000 CZK
   4
   -
   24.
   Niestosowanie się do znaków zakazu lub nakazu
   nie dotyczy
   7 000 - 25 000 CZK
   brak
   od 4 do 6
   25.
   Naruszenie zakazu zatrzymywania się lub postoju powodujące utrudnienie w ruchu
   2 500 - 3 500 CZK
   4 000 - 10 000 CZK
   brak
   -
   26.
   Jazda motocyklem lub motorowerem bez kasku ochronnego
   1 500 - 2 000 CZK
   2 000 - 5 000 CZK
   4
   -
   27.
   Prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy
   nie dotyczy
   25 000 - 75 000 CZK
   4
   od 18 do 36
   28.
   Prowadzenie pojazdu z zawieszonym prawem jazdy
   nie dotyczy
   7 000 - 25 000 CZK
   4
   od 6 do 18
   29.
   „12 punktów dla „cudzoziemca” + prowadzenie pojazdu w okresie zakazu dla cudzoziemca”
   nie dotyczy
   25 000 - 75 000 CZK
   4
   od 18 do 36
   30.
   Prowadzenie pojazdu bez kompetencji zawodowych
   nie dotyczy
   7 000 - 25 000 CZK
   2
   od 6 do 18
   31.
   Brak aktualnych badań lekarskim
   do 1 500< CZK (negocjacja)
   2 000 - 5 000 CZK
   brak
   -
   32.
   Prowadzenie pojazdu z zatrzymanym prawem jazdy
   nie dotyczy
   7 000 - 25 000 CZK
   brak
   od 6 do 18
   33.
   Prowadzenie pojazdu niesprawnego technicznie
   2 500 - 3 500 CZK
   4 000 - 10 000 CZK
   6
   -
   34.
   Prowadzenie pojazdu bez tablicy rejestracyjnej
   nie dotyczy
   4 000 - 10 000 CZK
   brak
   od 6 do 18
   35.
   Prowadzenie pojazdu z zasłoniętą tablicą rejestracyjną
   nie dotyczy
   4 000 - 10 000 CZK
   brak
   od 6 do 18
   36.
   Prowadzenie pojazdu z zatrzymanym dowodem rejestracyjnym pojazdu
   nie dotyczy
   7 000 - 25 000 CZK
   brak
   od 4 do 6
   37.
   Antyradarowe, nieuprawnione użycie świateł ostrzegawczych
   nie dotyczy
   7 000 - 25 000 CZK
   brak
   od 4 do 6
   38.
   Brak włączonych świateł
   do 1 500 (do negocjacji)
   2 000 - 5 000 CZK
   brak
   -
   39.
   Nieprawidłowe parkowanie
   do 1 500 (do negocjacji)
   2 000 - 5 000 CZK
   brak
   -
   40.
   Wyrzucanie rzeczy z samochodu podczas jazdy
   do 1 500 (do negocjacji)
   2 000 - 5 000 CZK
   brak
   -
   41.
   Irytowanie innych nadmiernym hałasem, rozpryskiwanie kałuż
   do 1 500 (do negocjacji)
   2 000 - 5 000 CZK
   brak
   -
   42.
   Naruszenie zakazu zatrzymywania się lub postoju
   do 1 500 (do negocjacji)
   2 000 - 5 000 CZK
   brak
   -
   43.
   Brak zapiętych pasów bezpieczeństwa u pasażera
   1 500 - 2 000 CZK
   2 000 - 5 000 CZK
   brak
   -
   44.
   Parkowanie na miejscu dla osoby niepełnosprawnej
   2 500 - 3 500 CZK
   4 000 - 10 000 CZK
   2
   -
   45.
   Ograniczenia w prowadzeniu pojazdu
   1 500 - 2 000 CZK
   4 000 - 10 000 CZK
   brak
   -
   46.
   Niepoddanie się badaniu psychologicznemu w ruchu drogowym
   nie dotyczy
   2 000 - 5 000 CZK
   brak
   -
   47.
   Nieokazanie dowodu rejestracyjnego pojazdu
   nie dotyczy
   2 000 - 5 000 CZK
   brak
   -
   48.
   Brak ważnych badań technicznych pojazdu
   2 500 - 3 500 CZK
   4 000 - 10 000 CZK
   brak
   -
   49.
   Inne drobne przestępstwa
   do 1 500 CZK (do negocjacji)
   2 000 - 5 000 CZK
   brak
   -
   50.
   Odmowa podania przez właściciela tożsamości kierowcy prowadzącej auto
   nie dotyczy
   7 000 - 25 000 CZK
   brak
   -
   51.
   Przestępstwa popełnianych przez osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
   nie dotyczy
   10 000 - 100 000 CZK
   brak
   -


   Co zmiany w taryfikatorze mandatów oznaczają dla polskich kierowców podróżujących do Czech?

   Dla cudzoziemców podróżujących autem po terytorium Czech lub jadących przez Czeską Republikę w tranzycie, obowiązują takie same zasady jak kierowców czeskich. Oznacza to że przy kontroli drogowej Czeska Policja Drogowa wystawi mandat, który będzie nas obligował do zapłacenia mandatu na miejscu (kartą lub gotówką). W przeciwnym razie sprawa zostanie skierowana na drogę administracyjną, co spowoduje że koszty tego samego wykroczenia mogą ulec znacznemu zwielokrotnieniu. Drugą istotną zmianą dla polskich kierowców jest fakt że rosną kwoty mandatów, które dorównują, a czasem nawet przewyższają grzywny nakładane przez Polską Policję, szczególnie jeśli chodzi o najczęstsze wykroczenia drogowe. I tak dla przykładu.

    • korzystanie z telefonu podczas jazdy autem: W Czechach to wykroczenie drogowe, które może kosztować kierowcę od 2 500 CZK do 10 000 CZK (od 500 zł do 2 000 zł). W Polsce za to samo wykroczenie jest przewidziana kara 500 zł i 12 punktów karnych.
    • przejazd pojazdem na czerwonym świetle: W Czechach to wykroczenie obarczone karą grzywny w od 4 500 CZK do 25 000 CZK (od 900 zł do 5 000 zł). W Polsce to kara 500 zł i 15 punktów karnych.
    • prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub innych substancji: W Czeskiej Republice grozi za to mandat karny od 7 000 CZK do 25 000 CZK (od 1 400 zł do 5 000zł). W Polsce to grzywna w wysokości od 2 500 zł do 30 000 zł i 15 punktów karnych.

    Czy jest obowiązek płacenia przez cudzoziemca mandatu drogowego otrzymanego z Czech?

    Zasadniczo tak. Jeśli mandat drogowy wystawiony w Czechach, został wysłany na adres korespondencyjny w Polsce zaleca się jego opłacenie. Warunkiem koniecznym jest jednak otrzymanie czeskiego mandatu przetłumaczonego na
    język polski, podobnie jak pouczenie i wszystkie towarzyszące mu dokumenty. Jeśli czeski mandat nie jest przełożony na język polski, to nie stanowi on dla sprawcy wykroczenia drogowego w Czechach skutecznego wezwania do zapłaty.

    Co w sytuacji kiedy nie zapłacę mandatu otrzymanego w Czechach za wykroczenie drogowe?

    Konsekwencje niezapłacenia mandatu drogowego za wykroczenia drogowe w Czechach mogą być następujące:

    • za opóźnienie w płatności mogą być naliczane dodatkowe opłaty i odsetki,
    • może nastąpić komunikacja i wysyłanie monitów o zapłacie mandatu przez czeskie organy ścigania,
    • mogą wystąpić problemy przy kolejnej wizycie w Czechach podczas kontroli drogowej, jeśli zostanie stwierdzone, że kierowca lub właściciel pojazdu nie zapłacił zaległych mandatów, służby kontrolne mogą zażądać ich natychmiastowej zapłaty,
    • w przypadku odmowy w wyżej wymienionym punkcie pojazd może zostać unieruchomiony i zatrzymany przez czeską policję, zaś tablice rejestracyjne zabrane w celu odzyskania należności,
    • może nastąpić egzekucja przez sąd, bowiem zagraniczne służby mają prawo ścigać dłużników z pomocą polskich sądów, a te mogą z kolei przekazać sprawę komornikowi, który do mandatu doliczy jeszcze swoje opłaty,
    • może nastąpić egzekucja przez Urząd Skarbowy lub komornika - jeśli mandat nie zostanie opłacony, sprawę mogą przejąć Urząd Skarbowy lub komornik, które to organy mają narzędzia do egzekwowania zapłaty, włączając w to potrącenie z wynagrodzenia czy zajęcie majątku

    Jak wygląda proces otrzymania mandatu z Czeskiej Republiki?

    W sytuacji popełnienia przestępstwa drogowego w Czechach procedura otrzymania mandatu drogowego zza granicy jest następująca:

    • Jeśli wykroczenie drogowe zostało zarejestrowane przez fotoradar, zagraniczna policja wnioskuje do Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) o ujawnienie danych kierowcy (właściciela pojazdu).
    • Krajowy Punkt Kontaktowy (CEPIK) przekazuje drogą elektroniczną (via EUROCARIS) adres właściciela pojazdu.
    • Następnie organy ścigania Republiki Czeskiej wysyłają do Polski wezwanie do zapłaty wraz z mandatem i fotografią z fotoradaru.
    • Wszystkie dokumenty otrzymane od czeskich organów ścigania muszą być przetłumaczone na język polski, by były czytelne i zrozumiałe dla kierowcy, który popełnił wykroczenie.
    • Wezwanie musi być dostarczone skutecznie do domniemanego sprawcy (niekoniecznie właściciela pojazdu). Najczęściej to zadanie powierzane jest Czeskiej Poczcie.
    • Jednocześnie czeskie organy ścigania muszą przedstawić niezbite dowody wykroczenia.
    • W przypadku braku płatności mandatu karnego następuje złożenie wniosku do polskiego sądu w celu wyegzekwowania należności.
    • Dopiero wówczas po zasądzeniu przez polski sąd należności następuje jego egzekucja przez komornika lub Urząd Skarbowy.

    WAŻNE: informacja o ukaraniu, która zawiera jedynie datę i numer mandatu, nie spełnia wymogów unijnej dyrektywy 2015/413. Obowiązek zapłaty mandatu zagranicznego pojawia się dopiero po otrzymaniu mandatu spełniającego wszystkie wymogi formalne.

     Jak powinien wyglądać czeski mandat drogowy?

     Mandat karny z Czech otrzymuje się listownie za pośrednictwem Czeskiej Poczty która obsługuje całą Czeską Administrację. Jeśli wykroczenie drogowe zostało zarejestrowane przez fotoradar, zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia powinno zawierać żądanie uiszczenia mandatu w koronach czeskich. Termin płatności wynosi 15 dni. W przypadku otrzymania mandatu bezpośrednio od czeskiej Policji, zaleca się zapłacenie go od razu, aby uniknąć dodatkowych opłat i potencjalnych problemów podczas kolejnej wizyty w Czechach. Jeśli mandat nie zostanie opłacony, sprawa trafi do sądu, a jeśli sąd uzna wykroczenie, kara może być i zazwyczaj jest, bardziej surowa.

     Czy mandat z Czech może ulec przedawnieniu?

     Tak, mandaty mogą się przedawnić, ale termin przedawnienia zależy od prawa aktualnie obowiązującego prawa, ponieważ na terenie UE nie ujednolicono przepisów dotyczących tego, kiedy ustaje karalność wykroczeń. W efekcie każde z państw stosuje w tym zakresie odrębne przepisy. W Republice Czeskiej w przypadku pospolitych wykroczeń drogowych, za które kara nie przekracza 100 000 CZK, termin przedawnienia wynosi 1 rok i biegnie od chwili popełnienia wykroczenia.

     Przy czym bieg przedawnienia może jednak zostać przerwany przez pewne zdarzenia, które wcześniej nie były brane pod uwagę. Wcześniej organ administracyjny musiał wydać decyzję w sprawie wykroczenia w ciągu roku od uzyskania mocy prawnej, pod rygorem przedawnienia. Bieg przedawnienia mandatu ulega teraz przerwaniu i z taką przerwą zaczyna biec nowy. Powody przerwy są następujące:

     • zawiadomienie o wszczęciu postępowania
     • wydanie decyzji w tej sprawie

     Nawet jeżeli bieg przedawnienia zostanie w ten sposób przerwany, nie może on w żadnym wypadku przekroczyć 3 lata. To znaczy że:

     • organ administracyjny ma obowiązek wszcząć postępowanie w ciągu roku od popełnienia wykroczenia pod rygorem przedawnienia
     • jeżeli wszczął postępowanie, musi wydać decyzję w ciągu roku od wszczęcia postępowania
     • jeżeli ją wyda, organ odwoławczy musi wydać decyzję w ciągu roku, pod rygorem przedawnienia

     Dla sprawcy wykroczenia oznacza to zarejestrowanie wszystkich trzech czynów, a jeśli pomiędzy nimi upłynie rok, to wykroczenie ulega przedawnieniu.

     Czy w Czechach można stracić tablice rejestracyjne lub mieć unieruchomione auto podczas kontroli drogowej?

     Tak. Jeśli podczas kontroli drogowej przeprowadzanej przez policjantów, celników, lub strażników miejskich, przedstawiciele tych służb stwierdzą, że kierowca lub użytkownik pojazdu posiada nieuregulowane płatności zaległych mandatów za wykroczenia drogowe, na mocy prawa o ruchu drogowym, ustawy o transporcie drogowym lub ustawy o ruchu drogowym mogą zażądać w miejscu kontroli jej zapłaty. Jeżeli mandat nie zostanie uregulowany na miejscu płatnością gotówkową lub bezgotówkową, funkcjonariusze mogą zatrzymać tablicę rejestracyjną pojazdu lub uniemożliwić dalszą podróż pojazdem stosując blokadę koła pojazdu i jego całkowite unieruchomienie do dalszej jazdy.

     Z czego wynika powyższy przepis o czasowej konfiskacie tablic rejestracyjnych?

     Od 1 stycznia 2022 roku, weszła w życie ustawa nr 418/2021 Dz.U., która zmieniła ustawę o Policji Republiki Czeskiej, ustawę o Administracji Celnej Republiki Czeskiej i Ustawę o Straży miejskiej oraz przepisy z nimi związane. Wraz z wejściem tej nowelizacji policjanci, celnicy, a nawet Strażnicy Miejscy zyskali nowe uprawnienia do egzekwowania zapłaty zaległych mandatów za wykroczenia drogowe podczas kontroli pojazdu. Dodatkowo wraz z pojawieniem się bazy CEPAN, czyli Centralnej Ewidencji Roszczeń i Zaległości, proces ten przebiega w czasie rzeczywistym podczas przeprowadzonych czynności kontroli drogowej i stanowi ważne narzędzie do sprawnego egzekwowania obowiązków sprawcy wykroczenia drogowego.

     Dlatego by uniknąć sytuacji w której funkcjonariusz dokonuje zatrzymania tablic rejestracyjnych lub blokady koła pojazdu, każdy kto zostanie zatrzymany, sprawdzony i posiada zaległe zobowiązanie za wykroczenia drogowe ma obowiązek zapłacić całość zadłużenia na miejscu. Gotówką lub kartą płatniczą. Jeżeli tak się nie stanie, organy Czeskiej Republiki mogą tymczasowo skonfiskować tablice rejestracyjne pojazdu lub uniemożliwić dalszą podróż samochodem zgodnie z zasadą "Nie płacisz, nie jedziesz".

     Wprowadzenie tego przepisu było poprzedzone szeroką akcją informacyjną, w całej Czeskiej Republice, w tym także kampanią informacyjną po polsku, skierowaną do polskich kierowców. Akcja "Nie płacisz, nie jedziesz" zwracała uwagę na nową rzeczywistość w zakresie egzekwowania mandatów drogowych. Ulotki były także kolportowane na stacjach benzynowych i otrzymały je wszystkie zagraniczne ambasady działające na terenie Czech. Przykład takiego komunikatu dostępnego po polsku jest widoczny poniżej.

     akcja-nie-opłaca-się-nie-płacić

     Jak przebiega kontrola drogowa w Czechach?

     Z reguły kontrola drogowa w Czechach przeprowadzana jest nader sprawnie i szybko. Kontrolę taką mogą przeprowadzić policjanci z czeskiej policji drogowej (po czes. Ředitelství Služby Dopravní Policie) przyswojeniu niezbędnych informacji pozwalamy patrolowi przyjrzeć się temu osobiście, aby przekonać się, jak taka kontrola sprawdza się w praktyce. Z góry mówimy, że jest to bardzo szybka sprawa, bo policjant dzięki platformie mobilnej przeprowadzi kontrolę w zaledwie kilka minut.

     • Patrol administracji celnej lub policji bezpiecznie zatrzyma losowo wybrany pojazd
     • Kierowca przedstawia patrolowi dokumenty osobiste i dokumenty pojazdu
     • Policjant sprawdza pojazd i kierowcę
     • Następnie wrócą do lustracji pojazdu w systemie CEPAN
     • CEPAN przyjrzy się także kierowcom
     • Jeśli kierowca zalega z mandatem, kierowca jest proszony o jego uiszczenie
     • Jeżeli płatność nie zostanie dokonana na miejscu, pojazd nie będzie mógł dalej legalnie jechać w dalszą podróż.

     Jak sprawdzić ilość punktów karnych przyznanych przez Czeską Policję Drogową?

     Uzyskanie informacji o koncie punktowym kierowcy w tym cudzoziemca jest możliwe drogą elektroniczną w wyniku obowiązywania zmian ustawy Prawo o ruchu drogowym z 2024 roku. Pozwala to na lepszy wgląd w wymierzone kary, a jednocześnie kierowca będzie mógł na bieżąco
     monitorować limit 12 punktów, po przekroczeniu którego odbierane jest mu prawo jazdy na czas określony w zależności od rodzaju popełnionego przestępstwa drogowego. W tym celu należy wejść na serwis należący:

     1. Wejść na serwis Ministerstwa Transportu https://portaldopravy.cz/login, a następnie klikając w identyfikację obywatela (Identita občana).

     2. Wówczas strona przekieruje nas na serwis https://nia.identitaobcana.cz/ na którym wybieramy sekcję  IIG – International ID Gateway, aby zalogować się do usługi czeskiego dostawcy za pośrednictwem operatora IIG, użyjąc swojego krajowego identyfikatora UE.

     3. Na kolejne bramce wybieramy flagę Polski, która przekieruje nas do rządowego serwisu https://login.gov.pl/ gdzie będziemy poproszeni o zalogowanie się Profile Zaufanym lub e-Dowodem.

     4. Logujemy się jednocześnie pamiętając że logując się do zagranicznego serwisu udostępniamy takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, datę urodzenia i PESEL czyli zgadzamy się na ich przekazanie.

     sprawdzenie-ilości-punktów-karnych-w-czechach


     Źródło:

     [1] https://www.mdcr.cz/Media/Medi...

     [2] https://besip.cz/Ucastnici-sil...

     [3] https://www.rsd.cz/mapy##/mapy

     [4] https://www.policie.cz/clanek/...

     [5] https://www.policie.cz/clanek/...

     Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, masz pytań lub chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami, telefonicznie pod numerem: +420 604 304 755 lub napisz do Nas na adres: info@uniontax.pl

     Autorem artykułu jest mgr. Bogdan Siuda, współwłaściciel spółki UnionTax EU s.r.o.

     Zamów kontakt