Tunele ADR w Czechach

Jakie są kategorie tuneli ADR? Lista tuneli ADR w Czechach z podziałem na kategorię i numer drogi.

Czym są tunele ADR i jakie są kategorie tuneli ADR?

Tunele ADR są obiektami inżynierskimi, które w zgodnie z umową ADR są podzielone na pięć kategorii (A, B, C, D i E) w zależności od stopnia zagrożenia dla ludzi i mienia, jakie mogą spowodować towary niebezpieczne które są przez nie przewożone. Tunele ADR mają różne ograniczenia dotyczące transportu towarów niebezpiecznych, takich jak zakaz wjazdu dla pojazdów z tymi towarem lub wyłączenie niektórych grup pakowania. W ramach umowy ADR tunelom przypisuje się kategorię od A do E w celu kontroli transportu przez nie towarów niebezpiecznych.Tunele oznaczone jako kategoria A uznawane są za tunele niskiego ryzyka, co oznacza, że ​​nie ma w nich żadnych ograniczeń w transporcie towarów niebezpiecznych. Tunele oznaczone kategorią E są uważane za tunele wysokiego ryzyka, co oznacza, że ​​można przez nie przewozić bardzo niewiele towarów niebezpiecznych. Poniższa tabela przedstawia każdy kod tunelu oraz krótką charakterystykę ryzyka i ograniczeń z niego wynikających.

 • Grupa A - niskie ryzyko - brak ograniczeń
 • Grupa B - ograniczone ryzyko - niewiele ograniczeń
 • Grupa C - średnie ryzyko - niektóre ograniczenia
 • Grupa D - wysokie ryzyko - występuje wiele ograniczeń
 • Grupa E - bardzo wysokie ryzyko - tunel o ograniczonym dostępie

  Więcej informacji na temat transportu towarów niebezpiecznych różnymi kategoriami tuneli można znaleźć w dokumencie Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

  Tunele ADR w Czechach z podziałem na rodzaj kategorii i numer drogi.

  Obecnie w Czechach mamy 25 tuneli typu ADR. 18 z nich to tunele ADR klasy A. Oznacza to że ładunki z towarami niebezpiecznymi mogą przez nie bezproblemowo przejeżdżać, bez żadnych ograniczeń. W Republice Czeskiej mamy tylko kilka tuneli z ograniczeniami dla
  transportu ADR. Jest to 7 tuneli ADR klasy E, które znajdują się na terenie miasta stołecznego Pragi. Tunele te są tunelami miejskimi (znak zakazu B18 uzupełniony dodatkową tablicą E15 zgodnie z dekretem nr 294/2015 Dz.U.). Do tuneli tych mogą wjeżdżać wyłącznie pojazdy przewożące towary niebezpieczne, oznaczone symbolem „(-)” w kolumnie (15) tabeli A w rozdziale 3.2. Wjazd możliwy jest także dla pojazdów przewożących ograniczoną liczbę sztuk „ilość limitowa” lub rzeczy pakowane w ilości ograniczonej nieprzekraczającej 8 ton na jednostkę transportową. Są to transporty oznaczone tzw. "czarnymi rogami" po ang. Limited Quantity (LQ). Tunele na obwodnicy autostrady D0 lub inne tunele na autostradach krajowych nie podlegają ograniczeniom ADR. Poniżej przedstawiamy wszystkie 25 tuneli z krótką charakterystyką i lokalizacją na terenie Czech.

  Lista 18-stu tuneli ADR w Czechach, z kategorią A:

  1) Tunel Cholupice zwany także tunelem Komořanským. To tunel, który jest częścią południowego odcinka autostrady D0 (obwodnica Pragi). Składa się z dwóch tuneli południowego wznoszącego się z trzema pasami ruchu i długości 1937 m oraz północnego opadającego z dwoma pasami ruchu i długości 1972 metrów. Został oddany do użytku w 2010 roku.

  2) Tunel Lochkov (inne nazwy to Tunel Marie, Tunel Lahovice) stanowi część południowo-zachodniej części autostrady D0 (obwodnica Pragi). Tunel ten ma całkowitą długość 1661 m. Tunel wraz z całym południowo-zachodnim odcinkiem obwodnicy Pragi został otwarty 20 września 2010 roku.

  3) Tunel Klimkovice koło Ostrawy to tunel kategorii A, znajdujący się w ciągu komunikacyjnym autostrady D1 (jako jedyny tunel na tej autostradzie) na odcinku Bílovec – Ostrava-Rudná, o długości blisko 1 100 metrów długości. Został oddany do użytku w 2020 roku.

  4) Tunel Valik koło Pilzna. To autostradowy tunel kategorii A, o długości 380 m przebiegający pod wzgórzem Val (Valík) na południe od Pilzna szlakiem autostrady D5. Został oddany do użytku w październiku 2006 roku.

  5) Tunel Prackovice nad Łabą to para tuneli kategorii A, na autostradzie D8 (E55) o długości odpowiednio 260 metrów i 270 metrów połączonych z tunelem tunelem Radejčín, z którym tworzy jednostkę funkcjonalną poprzez tzw. kanał węglowy. Tunel Prackovicky oddano do użytku pod koniec 2016 roku.

  6) Tunel Radejčín nad Łabą to para tuneli autostradowych jednokierunkowych o długości 620 m połączonych z tunelem Prackovice, z którymi tworzy jednostkę funkcjonalną, poprzez most nad tzw. Uhelną Tarka. Tunel przechodzi przez grzbiet wzgórza „Debus” (dawny kamieniołom) na wysokości około390 metrów i przebiega mniej więcej pomiędzy stacją kolejową Radejčín, a wieżą widokową w Radejczynie. Tunel oddano do użytku na koniec 2016 roku.

  7) Tunel Libouchec koło Uście nad Łabą to przedostatni autostradowy tunel znajdujący się końcowym odcinku drogi D8 (E55) przed granicą z Niemcami. Ma 400 metrów długości i został oddany do użytku w grudniu 2006 roku.

  8) Tunel Panenská koło Uście nad Łabą to ostatni autostradowy tunel znajdujący się końcowym odcinku drogi D8 (E55) przed granicą z Niemcami.

  9) Tunel Dolní Újezd koło Lipník nad Bečvou ​​​​jest częścią drogi ekspresowej R35 łączącej Liberec – Ołomuniec – Lipník n.B. Jest położony w pobliżu poligonu wojskowego Libavá (Vojenský újezd Libavá). Pierwszy w historii Czech tunel autostradowy zbudowany metodą wykopu otwartego i zasypywania. Budowa 100 metrowego tunelu miała miejsce w latach 1997-1998.

  10) Tunel Lysůvky koło Frýdek-Místek to 160 metrowy tunel na drodze R48 łączącej Frýdek-Místek i Rychaltice. Został oddany do użytku dla kierowców 11 grudnia 2012 roku.

  11) Tunel Pisarecký to jeden z czterech drogowy tunel w Brnie. Został zbudowany pomiędzy dzielnicami Nový Lískovec i Pisarky. Tunel znajduje się na drodze I/23, która tworzy drogę wyjazdową z Brna na autostradę D1. Pierwszy etap z metrem w kierunku z Brna został oddany do użytku 28 listopada 1997 r. zaś druga część z metrem z Pragi została oddana do użytku 8 września 1998 roku. Tworzy tzw. Wielką Obwodnicę Miasta Brna.

  12) Tunel Hlinky w Brnie

  13) Tunel Královopolský w Brnie

  14) Tunel Husovický w Brnie

  15) Tunel Liberecký w Libercu

  16) Tunel Hřebečský koło Moravská Třebová

  17) Tunel Jihlava w Igławie

  18) Tunel Prchalov koło Příbora

  Lista 7-miu tuneli ADR w Czechach z kategorią E:

  19) Tunel Blanka, a właściwie kompleks tuneli Blanka, który jest częścią miejskiej obwodnicy w zachodniej Pradze w dzielnicy Smíchov. Jest to najdłuższy tunel miejski w Europie ma długość 6 382 metrów z kategorią E. Oddany do użytku 2 grudnia 2014 roku.

  20) Tunel Mrázovka to drogowy tunel pod wzgórzem o tej samej nazwie w praskiej dzielnicy Smíchov. Jest kolejny tunel kategorii E o długości 1 260 metrów otwarty 26 sierpnia 2004 roku. Tunel Mrázovka wraz z tunelami Strahovský i Zlíchovský stanowi część zachodniej części obwodnicy miasta. W kwietniu 2007 roku uznany przez niemiecki automobilklub ADAC uznał go za jeden z najbezpieczniejszych w Europie, zajmując trzecie miejsce wśród 51 tuneli w całej Europie.

  21) Tunel Strachovsky o tunel drogowy w Pradze, który prowadzi ze Smíchova pod Strahovem (pod stadionem Strahov) i kończy się na granicy dzielnic Břevnov i Střešovice. Jest częścią toru miejskiego w Pradze mającym długość 2004 metrów. Został oddnay do użytku w listopadzie 1997 roku.

  22) Tunel Zlíchovský jest wykopanym tunelem drogowym w Pradze 5. Tunel ma 195 metrów długości i został otwarty w październiku 2002 roku. Jest częścią obwodnicy miasta, połączonej z nią od północy drogą Dobříšská prowadzącą do tunelu Mrázovka, od południa ulicą Strakonická i skrzyżowaniem z mostem Barrandovský i drogą wyjazdową K Barrandovu.

  23) Tunel Letenský drogowy to tunel w Pradze-7 pod Letná, łączący most Štefánik z Letenský náměstí, otwarty 26 września 1953 roku. Jego budowę planowano, już przed II wojną światową. Po modernizacji z lat 2002-2003 pełni funkcję głównie komunikacyjną pomiędzy dzielnicami miasta Pragi.

  24) Tunel Těšnovský to płytki tunel drogowy w Pradze, łączący Nowym Miasto (Praha-1) z Karlíną (Praha-8). Ma 360 metrów długości i został oddany do użytku 1 października 1980 roku. Podczas powodzi w 2002 roku tunel został całkowicie zalany.

  25) Tunel Vyšehradský to najstarszy i ostatni na liście tunel z kategorią E. Mierzy zaledwie 35 metrów długości i powstał 1904 roku. Tunel posiada jedną komorę dwukierunkową i nie jest wyposażony w żadne urządzenia technologiczne poza oświetleniem. Choć tunel jest krótki, stanowi ważny obiekt komunikacyjny, który umożliwia ruch wzdłuż prawego nabrzeża Wełtawy pomiędzy Nowym Miastem, a Podolem. Obsługuje ruch samochodowy, tramwajowy oraz pieszych. 

  Pełna lista tuneli ADR w Czechach na postawie zestawienia Ředitelství silnic a dálnic ČR znajduje się w poniższej tabelce.

  L.P.Nazwa tuneluKategoria tuneluNumer drogiDługość tunelu Data otwarcia
  1Tunel Cholupice obwodnica Pragi
  A
  Dálnice D0
  1 900 m
  2010 rok
  2Tunel Lochkov obwodnica Pragi
  A
  Dálnice D0
  1 661 m
  2010 rok
  3Tunel Klimkovice koło Ostrawy
  A
  Dálnice D1
  1 080 m
  2020 rok
  4Tunel Valik koło Pilzna
  A
  Dálnice D5
  380 m
  2006 rok
  5Tunel Prackovice koło Prackovic nad Łabą
  A
  Dálnice D8
  270 m
  2016 rok
  6Tunel Radejčín koło Prackovic nad Łabą
  A
  Dálnice D8
  620 m
  2016 rok
  7Tunel Libouchec koło Uście nad Łabą
  A
  Dálnice D8
  400 m
  2006 rok
  8Tunel Panenská koło Uście nad Łabą
  A
  Dálnice D8
  2 100 m
  2006 rok
  9Tunel Dolní Újezd koło Lipník nad Bečvou
  A
  Dálnice D35
  100 m
  1998 rok
  10Tunel Lysůvky koło Frýdek-Místek
  A
  Dálnice D48
  160 m
  2012 rok
  11Tunel Pisárecký koło Brna
  A
  I/23 - Brno
  510 m
  1998 rok
  12
  Tunel Hlinky w Brnie
  A
  I/23 - Brno
  312 m
  2007 rok
  13
  Tunel Královopolský w Brnie
  A
  I/42 - Brno
  1 250 m
  2012 rok
  14
  Tunel Husovický w Brnie
  A
  I/42 - Brno
  580 m
  1998 rok
  15
  Tunel Liberecký w Libercu
  A
  Dálnice D35 (E442)
  280 m
  1997 rok
  16
  Tunel Hřebečský koło Moravská Třebová
  A
  Dálnice D35 (E442)
  354 m
  1997 rok
  17
  Tunel Jihlava w Igławie
  A
  Dálnice D38 (E59)
  310 m
  2004 rok
  18
  Tunel Prchalov koło Příbora
  A
  I/58
  c.a. 500 m
  2024 rok
  19
  Tunel Blanka w Pradze (Smíchov)
  E
  Praha-5 MO
  5 502 m
  2016 rok
  20
  Tunel Mrázovka w Pradze (Smíchov)
  E
  Praha-5 MO
  1 260 m
  2004 rok
  21
  Tunel Strahovský w Pradze (Smíchov)
  E
  Praha-5 MO
  2 004 m
  1997 rok
  22
  Tunel Zlíchovský w Pradze (Smíchov)
  E
  Praha-5 MO
  195 m
  2002 rok
  23
  Tunel Letenský w Pradze (Letná)
  E
  Praha-7
  423 m
  1953 rok
  24
  Tunel Těšnovský w Pradze (Nove Mesto)
  E
  Praha-1
  360 m
  1980 rok
  25
  Tunel Vyšehradský w Pradze (Vyšehrad)
  E
  Praha-2
  35 m
  1904 rok

  Źródło zdjęć: własna grafika

  Źródło informacji:

  [1] Ředitelství silnic a dálnichttps://www.rsd.cz/

  [2] Ředitelství silnic a dálnic - https://rsd.cz/documents/38144...

  Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, masz pytań lub chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami, telefonicznie pod numerem: +420 604 304 755 lub napisz do Nas na adres: info@uniontax.pl

  Autorem artykułu jest mgr. Bogdan Siuda, współwłaściciel spółki UnionTax EU s.r.o.

  Zamów kontakt