Jak otworzyć firmę transportową w Czechach ?

Jak otworzyć firmę transportową w Czechach?

Założenie firmy transportowej w Czechach może być interesującą i obiecującą inwestycją, zwłaszcza w kontekście rozwijającego się rynku logistycznego w Europie Środkowej. Jednak proces ten wymaga starannego planowania, zrozumienia lokalnych przepisów oraz spełnienia wymogów administracyjnych.

Należy zaznaczyć, iż każdy kraj ma swoje unikalne przepisy. W tym artykule przedstawimy krok po kroku, jak otworzyć firmę transportową w Czechach.

Wybór struktury prawnej i rejestracja firmy

W Czechach istnieje kilka rodzajów struktur prawnych dla firm, w tym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (s.r.o.) i spółka akcyjna (a.s.). Wybierz odpowiednią strukturę zgodnie z Twoimi potrzebami. Następnie, zarejestruj swoją firmę w Czechach w Centralnym Rejestrze Gospodarczym.

Aby otworzyć firmę transportową, warunkiem niezbędnym jest posiadanie siedziby. Jest to konkretnie miejsce, gdzie będą przechowywane dokumenty, które mogą być wymagane np. podczas kontroli. Ponadto, obowiązuje zasada, że przyszły przedsiębiorca musi posiadać co najmniej jeden pojazd, co potwierdza umowa kupna, umowa wynajmu lub umowa leasingu pojazdu. Ważne jest, aby te pojazdy były zarejestrowane w Republice Czeskiej.

Konieczne jest wypełnienie wniosku o uzyskanie koncesji handlowej oraz złożenie go w urzędzie o nazwie "živnostenský úřad". To instytucja administracyjna w Republice Czeskiej odpowiedzialna za sprawy związane z zezwoleniami handlowymi. Ważne jest, aby wybrać urząd odpowiadający miejscu, w którym planowana firma będzie miała swoją siedzibę. Koszt uzyskania koncesji handlowej wynosi 2000 koron czeskich (CZK) i jest ona ważna przez okres od 5 do 10 lat. Urząd ma na celu rozpatrzenie wniosku w ciągu 30 do 60 dni od momentu złożenia.

Zdobądź niezbędne licencje i zezwolenia

Aby prowadzić firmę transportową w Czechach, będziesz musiał uzyskać odpowiednie licencje i zezwolenia. W zależności od rodzaju działalności transportowej, mogą być wymagane różne dokumenty. Na przykład, jeśli planujesz transport międzynarodowy, konieczne mogą być licencje CEMT lub licencje wspólnotowe.

W Republice Czeskiej działalność transportowa jest zdefiniowana w ramach ustawy o działalności gospodarczej (živnostenský zákon), która wyodrębnia cztery rodzaje przedsiębiorstw zajmujących się transportem:

  • transport towarowy korzystający z pojazdów o masie przekraczającej 3,5 tony.
  • transport osobowy korzystający z pojazdów mogących pomieścić więcej niż 9 osób, włączając kierowcę;
  • transport towarowy korzystający z pojazdów o masie nieprzekraczającej 3,5 tony;
  • transport osobowy korzystający z pojazdów, które mogą pomieścić do 9 osób, włącznie z kierowcą.

O czym jeszcze należy pamiętać zakładając firmę transportową w Czechach?

W przypadku przewozu pojazdami o mniejszych rozmiarach (do 9 osób/do 3,5 tony), wymogi dotyczące dokumentacji są ograniczone. Przedsiębiorca praktycznie nie jest zobligowany do przedstawiania dodatkowych dokumentów.

Inaczej sytuacja prezentuje się w kontekście przewozu pojazdami większymi (ponad 9 osób/ponad 3,5 tony), gdzie konieczne jest spełnienie szeregu kryteriów:

  • warunek dobrej reputacji – należy dostarczyć zaświadczenie o braku karalności z Centralnego Rejestru Skazanych (Rejstřík trestů);
  • zdolność finansowa – w tym przypadku chodzi o zapewnienie finansowego zabezpieczenia rozruchu oraz trwałego funkcjonowania usług transportowych, zdolność finansowa obejmuje oszacowanie aktywów firmy, dostępnych środków finansowych i kapitału obrotowego oraz rezerw na 12 miesięcy działalności, stosuje się kwoty 9 000 EUR na pierwszy pojazd i 5 000 EUR na każdy kolejny; należy to zgłosić do Wydziału Komunikacji za każdy rok kalendarzowy;
  • kwalifikacje zawodowe – w urzędzie należy przedstawić certyfikat kompetencji zawodowych, który jest wydawany przez odpowiedni Wydział Komunikacji po zdaniu egzaminu.

Otwarcie firmy transportowej w Czechach to przedsięwzięcie wymagające starannego planowania i wypełnienia szeregu wymogów prawnych. Ważne jest zrozumienie różnic pomiędzy rodzajami transportu oraz spełnienie wymagań dotyczących dokumentacji i zezwoleń.

Zamów kontakt