Leasing rejestracja i ubezpieczenia aut

Leasing aut w Czechach. Zakup i rejestracja auta w Czechach. Ubezpieczenie komunikacyjne OC/AC dla auta.

Leasing aut firmowych w Czechach

Leasing aut firmowych w Czechach jest atrakcyjną opcją, nie tylko pod względem finansowym, ale także pod względem stabilności czeskiego prawa. Co do rodzajów leasingu samochodów firmowych w Czechach, to można je podzielić na leasing operacyjny i leasing finansowy. Leasing operacyjny jest formą finansowania, w której prawo własności do leasingowanego przedmiotu pozostaje po stronie leasingodawcy. Leasingobiorca może korzystać z niego na ściśle określonych w umowie warunkach. Przedmiot umowy jest amortyzowany przez firmę leasingową. Leasing operacyjny umożliwia zaliczenie całości każdej opłaconej raty. Leasing finansowy pozwala korzystającemu wpisać daną rzecz do rejestru środków trwałych, a następnie dokonywać bieżących odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorcy korzystający z leasingu finansowego mogą zmniejszać podatek PIT uwzględniając jedynie część odsetkową raty.

Kiedy w Czechach można ubiegać się o leasing na firmę lub spółkę?

Uzyskanie leasingu w Czechach na sfinansowanie auta, maszyny lub innego urządzenia przez spółkę lub jednoosobową działalność gospodarczą w sytuacji gdy właściciel ma obywatelstwo polskie, jest z zasady trudniejsze niż w przypadku obywatela czeskiego. Wynika to z obawy czeskich leasingodawców iż w sytuacji gdyby spółka lub JDG należąca do polskiego właściciela upadła lub przestała istnieć, to trudniej byłoby dochodzić roszczeń i wyegzekwować należności od obcokrajowca niż obywatela czeskiego. Niemniej jednak dzięki czeskim brokerom leasingowym uzyskanie takiego leasingu przez obcokrajowców wcale nie jest niemożliwe. Wystarczy bowiem skorzystać z ich pomocy by wziąć leasing bez względu na weryfikację obrotów na koncie i stanu finansowego firmy przy stan obrotów na koncie spółki czy czasu prowadzenia biznesu w Czechach. Wystarczy bowiem wysoki wkład własny na poziomie 35% wartości leasingowanego przedmiotu, by taki leasing uzyskać już w pierwszym roku działalności czeskiej firmy.

Idealnym momentem jest wzięcie leasingu w Czechach sensu stricto, z małym udziałem własnym typu 10%, 15%, 20% wartości leasingowanego przedmiotu, jest sytuacja, w której firma jest już rok na rynku i ma zamknięty pełen rok obrotowy. Wówczas najważniejszym kryterium przy otrzymywaniu pozytywnej decyzji leasingowej jest kryterium wyniku obrotowego spółki. Paradoksalnie to obrót jest ważniejszym czynnikiem niż zysk po opodatkowaniu jaki uzyskała firma. Spółka będąca na stracie księgowej ale mająca bardzo dobre obroty na rachunku bieżącym otrzyma pozytywną decyzję o udzieleniu finansowania. Czeskie banki i firmy leasingowe mają bowiem świadomość, że firmy obniżają swój zysk by zapłacić jak najmniejszy podatek PIT lub CIT. Dobry obrót na rachunkach bankowych firmy jest zatem warunkiem wystarczającym do uzyskania pozytywnej decyzji o uzyskaniu leasingu. Oczywiście, jeśli spółka lub firma jest na lekkim plusie to jest to czynnik bardzo pożądany i mile widziane przez leasingodawcę, ale nie jest to warunek niezbędny by taki leasing uzyskać.

Ile trwa proces leasingu w Czechach?

Procedura leasingu w Czechach trwa zwykle okołu kilku dni. By ją sprawnie przeprowadzić należy mieć przede wszystkim wybrany model auta oraz posiadać wszystkie wykazy, niezbędne dla leasingodawcy do podjęcia decyzji. Te dokumenty to:

 • zeznanie podatkowe za poprzedni rok obrotowy
 • bilans jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki
 • zestawienie rachunku zysków i strat firmy lub spółki
 • wyciąg z kont bankowych firmy lub spółki w szczególności obrót za trzy ostatnie miesiące prowadzonej działalności
 • wypełniony formularz wniosku leasingowego dla wybranego przedmiotu leasingu

Wówczas na podstawie wyżej wymienionych dokumentów leasingodawca oceni zdolność leasingową firmy szybciej i na tej podstawie zaproponuje wysokość udziału wkładu własnego. Cały proces zwykle zamyka się od 7 do 14 dni kalendarzowych.

WAŻNE: Istotną informacją przy składaniu w Czechach wniosków o leasing jest to by wartość leasingowanego przedmiotu była w ramach możliwości finansowych majątku firmy lub spółki. W przypadku gdyby firma lub spółka wnioskowała o przedmiot który swoją wartością znacznie przekracza możliwości leasingowe spółki to nie dość że wniosek przez potencjalnego leasingodawce zostanie odrzucony to jeszcze obniży to scoring leasingowy spółki, co w przyszłych staraniach leasingowych może przy kolejne próbie podejścia do leasingu finansowania.

Jakie są największe i najpopularniejsze firmy leasingowe w Czechach?

W Czechach mamy kilkanaście firm leasingowych, które zajmują się udzielaniem finansowania na zakup auta osobowego, auta dostawczego, ciągnika siodłowego i innego rodzaju maszyn budowlanych czy inżynierskich. Największe i zarazem najbardziej popularne firmy leasingowe w Czechach to spółki-córki największych czeskich banków. Są to między innymi:

 • Raiffeisen – Leasing s.r.o.
 • Leasing Česká spořitelna a.s.
 • ČSOB Leasing a.s.
 • UniCredit Leasing CZ a.s.
 • ALD Automotive s.r.o.
 • MONETA Leasing s.r.o.

Istotną rolę na czeskim rynku leasingowym odgrywają również firmy z kapitałem niemieckim i austriackim, takie jak Volkswagen Financial Services CZ czy IMPULS Leasing AUSTRIA s.r.o. z grupy Raiffeisenlandesbank Oberösterreich.

firmy-leasingowe-w-czechach

Zakup auta w Czechach

Rejestracja aut firmowych w Czechach jest możliwa, jeśli posiada się w Czechach siedzibę swojej jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki. Wówczas można kupić lub wyleasingować auto. Co do tematu rejestracji aut w Czechach największą korzyścią jest to że przy zakupie takiego samochodu choćby nawet z Polski na czeską spółkę, można zaoszczędzić nawet 40% wartości kupowanego pojazdu. Wynika to z faktu że:

 • auto kupione w Czechach jest o 18% tańsze niż w Polsce, ponieważ w Czechach nie ma podatku akcyzowego
 • w Czechach za auto odliczamy cały zapłacony VAT (podatek DPH), bez względu na wartość zakupionego pojazdu
 • dalszą korzyścią jest to, że cały samochód wchodzi w koszty i nie ma tutaj górnej granicy kwotowej jak w Polsce w wysokości 200 000 zł
 • Republika Czeska w związku z pandemią COVID-19 wprowadziły ulgową ustawę umożliwiającą amortyzację auta do zera w ciągu 2 lat, bez względu na wartość pojazdu

Innymi słowy największą korzyścią z zakupu i rejestracji auta firmowego w Czechach, bez wątpienia jest blisko 40% korzyść materialna jaką uzyskuje się na odpisach podatkowych. Nie jest bowiem ważne czy kupujemy auto za 1 000 000 koron czy 10 000 000 koron, ponieważ bez względu na cenę auta nie płacimy podatku akcyzowego. Zatem już na tej transakcji zyskujemy 18%, w stosunku do zakupu tego samego auta tyle że w Polsce. Druga ulga przy zakupie samochodu to możliwość odliczenia całego VAT-u, który w Czechach wynosi 21%. Co prawda podatek DPH (czeski VAT) musimy zapłacić w momencie zakupu pojazdu, ale po tej transakcji możemy się zwrócić do Urzędu Skarbowego, o zwrot całego zapłaconego podatku VAT stanowiącego ponad 1/5 wartości pojazdu. Urząd Skarbowy ma od 28 do 40 dni na zwrot podatku VAT na wskazany rachunek bankowy firmy lub spółki. Kolejną korzyścią jest fakt że cały zakupiony przez nas pojazd wchodzi w koszty funkcjonowania firmy i nie ma ustalonej górnej granicy tych kosztów. Wisienką na torcie odpisów podatkowych przy zakupie auta jest to że Czechy w związku z pandemią COVID-19 wprowadziły ulgową ustawę umożliwiającą amortyzację auta do zera w ciągu 2 lat, bez względu na wartość pojazdu. Ustawa ta obowiązuje nadal i nie zanosi się na to by miała być zmieniana.

Jak kupić i zarejestrować nowe oraz używane auto firmowe w Czechach?

  1) W Czeskiej Republice możemy zarejestrować używane auto, nawet takie, które jest kupione w Polsce. Wówczas procedura rejestracji takiego pojazdu przebiega następująco.

  Jeżeli klient kupuje samochód już używany, nawet z Polski to taki zakup przebiega po zerowym VAT-cie, przy zakupie auta na firmę lub spółkę. Wówczas auto przejeżdża na kontrolę techniczną do jednego z autoryzowanych punktów kontroli w Czeskiej Republice w celu przejścia badania technicznego pojazdu i dopuszczenia do rejestracji. W tym też celu będzie potrzebna FV zakupowa, karta pojazdu, dowód rejestracyjny i Certificate of Conformity czyli dokument producenta wystawiany na samochód (w przypadku nowych aut taki dokument jest już standardem) oraz dokument ubezpieczenia komunikacyjnego OC/AC zakupionego auta. Następnie po przejściu przeglądu technicznego udajemy się do Urzędu Miejskiego, gdzie dokonuje się rutynowych czynności i wypełnia się w imieniu klienta (na podstawie standardowego pełnomocnictwa dla firmy lub spółki) specjalny formularz, pozwalający na zarejestrowanie auta na czeską firmę i dopuszczenia pojazdu do ruchu na terenie Czeskiej Republiki.

  2) W Czeskiej Republice możemy zarejestrować również nowe auto, gdzie procedura jest trochę bardziej skomplikowana, ale wygląda ona w sposób następujący.

  W tym przypadku klient (firma lub spółka) wysyła fakturę kosztową za kupione auto. Na podstawie faktury wylicza się wartość VAT i wysyła do klienta instrukcję w jaki sposób należy ten VAT (podatek DPH) zapłacić do Urzędu Skarbowego. Ponadto w imieniu klienta wypełnia się specjalny, dość skomplikowany formularz, gdzie podaje się dane i parametry techniczne samochodu, takie jak marka, kolor auta, moc silnika, pojemność skokową i inne tego typu informacje. Następnie w Urzędzie Skarbowym potwierdzamy zapłacenie wyżej wspomnianego VAT-u i taki dokument z pieczątką Urzędu Skarbowego jest jednym załączników do wniosków o zwrot VAT-u. Kolejnym potrzebnym dokumentem jest COC czyli Certificate of Conformity, dokument producenta samochodu tzw. karta producenta. Jest to homologacja lub certyfikat zgodności przyznawana wyrobowi, który spełnia minimalny zestaw wymagań regulacyjnych, technicznych i bezpieczeństwa w tym przypadku dla auta. Dalszym dokumentem jest ubezpieczenie komunikacyjne dla samochodu. Mając odpowiedniego brokera ubezpieczeniowego, uzyskamy najatrakcyjniejsze ubezpieczenie OC/AC w Czechach. Możemy również postarać się o tzw. mix ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC, które polega na tym, że ubezpieczenie OC jest zgodnie z prawem czeskim zawarte na terenie Republiki Czeskiej, zaś ubezpieczenie AC (Auto Casco) jest wykonane i wydane przez polską instytucję ubezpieczeniową i działa na terenie całej Unii Europejskiej. Na koniec ze wszystkimi wyżej wymienionymi dokumentami czyli:

  • poświadczeniem z Urzędu Skarbowego o zapłaconym podatku DPH (czeski VAT) za zakupione nowe auto
  • dokumentem potwierdzenie ubezpieczenia komunikacyjnego OC/AC za auto
  • dokumentem potwierdzającym przywiezienie auta na lawecie
  • dokumentem COC Certificate of Conformity od producenta

  są składane w Urzędzie Miejskim jest wypełniany specjalny wniosek o rejestrację nowego pojazdu w Urzędzie Miejskim. Następnie czeka się trzy, cztery dni na wyrobienie tablic rejestracyjnych, które odbierane są w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego i wraz z dowodem rejestracyjnym auta są kierowane do Urzędu Skarbowego w celu złożenia wniosku o zwrot VAT-u. Podatek DPH (czeski VAT) za zakup auta firmowego zwracany jest w Czechach standardowo w ciągu 20 do 40 dni dni roboczych na wskazany numer rachunku bankowego firmy lub spółki.

  Jakie są koszty rejestracji auta firmowego w Czechach?

  Koszty rejestracji auta firmowego w Czechach wahają się od 5 000 do 6 000 koron brutto. Dla dobrych i zaufanych klientów cena ta podlega negocjacji.

  Ubezpieczenia komunikacyjne OC/AC dla aut w Czechach

  W Czeskiej Republice występuje ponad 20 liczących się na rynku ubezpieczalni, które oferują kierowcom ubezpieczenia komunikacyjne w różnym zakresie i w różnych opcjach pakietowych. Dotyczy to zarówno samochodów osobowych tzw. OA (Osobní automobily), jak i
  innych pojazdów mechanicznych typu: LUV (Lehká užitková vozidla) czyli Lekkie pojazdy użytkowe, BUS (Autobusy), NA (Nákladní vozy) czyli samochody ciężarowe, L (Motocykly), O (Přívěsy a návěsy) czyli przyczepy i naczepy oraz T (Traktory). Najważniejsze i najpopularniejsze ubezpieczalnie w Czech to:

   • Allianz pojišťovna a.s.
   • Colonnade Insurance S.A.
   • ČPP pojišťovna a.s.
   • ČSOB Pojišťovna a.s.
   • Direct pojišťovna a. s.
   • Hasičská vzájemná pojišťovna a.s
   • INTER PARTNER ASSISTANCE organizační složka
   • Kooperativa pojišťovna a.s.
   • Pillow pojišťovna a.s.
   • Pojišťovna VZP a.s.
   • Slavia pojišťovna a.s.
   • SV pojišťovna a.s.
   • UNIQA pojišťovna a.s.
   firmy-ubezpieczeniowe-w-czechach

   Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, masz pytań lub chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami, telefonicznie pod numerem: +420 604 304 755 lub napisz do Nas na adres: info@uniontax.pl

   Autorem artykułu jest mgr. Bogdan Siuda, współwłaściciel spółki UnionTax EU s.r.o.


   Zamów kontakt