Winiety autostradowe w Czechach

Czym są winiety autostradowe w Czechach? Gdzie można je kupić? Co grozi za brak winiety w Czechach?

Czym są nowe elektroniczne winiety autostradowe w Czechach?

Od 1 marca 2024 roku zmieniły się rodzaje ceny winiet autostradowych w Czechach. Teraz będzie można kupić jednodniowy znaczek autostradowy, który wcześniej nie był dostępny. Powodem jego wprowadzenia jest nowa europejska dyrektywa, która nakazuje państwom członkowskim Unii Europejskiej wdrożenie tego wariantu najpóźniej do 25 marca 2030 roku. Winieta jednodniowa powinna zaspokoić potrzeby kierowców poruszających się po autostradach sporadycznie ale także powinna przyczynić się do zmniejszenia liczby kierowców uchylających się od płacenia opłaty za autostradę. Standardowo 1-dniowa winieta w Czechach będzie kosztowała 200 CZK (c.a. 40 zł).

Elektroniczne winiety autostradowe pojawiły się w Czechach od 1-go stycznia 2021 roku, zastępujące dotychczasowe winiety naklejane na szybę auta. Winieta były wcześniej samoprzylepną naklejką, która była widoczna na przedniej szybie samochodu i służyła jako dowód zapłaty: rejestracji, opłat drogowych, opłat ubezpieczeniowych, przejazdów autostradowych itp. Teraz winiety autostradowe w Czechach są obowiązkowe dla większości pojazdów, które korzystają z płatnych odcinków autostrad. Od 1 stycznia 2021 roku, winiety w Czechach są elektroniczne i są powiązane z numerem rejestracyjnym pojazdu.

Przez dwanaście lat ceny czeskich winiet nie były zmieniane. Ale od teraz się zmieni, bo Ministerstwo Transportu (po czes. Ministerstvo Dopravy) ogłosiło niedawno małą rewolucję, która oczywiście obejmuje także znaczną podwyżkę ceny rocznego znaczka. Na tym jednak nie koniec wiadomości, czeskie Ministerstwo Transportu wprowadza także mechanizm, w oparciu o który począwszy od 2025 r. ceny znaczków będą się regularnie zmieniać. Inaczej mówiąc, czas, w którym kierowcy przez wiele lat z rzędu płacą te same opłaty, bezpowrotnie minął. Nowe ceny będą rosły z każdym rokiem, co jest wynikiem wzrastającej inflacji ale także oddawania coraz dłuższej sieci dróg i autostrad w Czechach co wiąże się także z rosnącymi kosztami ich utrzymania.

czeskie-elektroniczne-znaczki-autostradowe


Jakie są rodzaje nowych czeskich winiet autostradowych i ile kosztują?

Od 1 marca 2024 roku zmieniły się ceny znaczków autostradowych. Za jednych płacimy więcej, za innych mniej. Cena winiety zależeć będzie od okresu jej ważności i rodzaju paliwa pojazdu.Obowiązek uiszczania opłaty czasowej za korzystanie z dróg płatnych dotyczy wszystkich drogowych pojazdów silnikowych posiadających co najmniej cztery koła, których maksymalna dopuszczalna masa nie przekracza 3,5 t (powyżej 3,5 t podlegają już opłacie drogowej). Opłatę należy uiścić przed skorzystaniem z drogi płatnej. Dla określenia maksymalnej dopuszczalnej masy pojazdu miarodajne są dane zawarte w dowodzie technicznym pojazdu (tzn. nie decydują o tym, czy do pojazdu zostanie dołączona przyczepa, czy też nie, jeżeli masa zestawu pojazdów przekroczy 3,5 t).

Od 1 marca 2024 wzrosła cena rocznej winiety autostradowej z o 800 CZK. Zamiast 1.500 CZK/rok kosztuje teraz 2.300 CZK/rok. Został także wprowadzony nowy regularny system indeksacji cen winiet autostradowych, który będzie odzwierciedlał w szczególności poziom inflacji. Obecne ceny winiet obowiązywały od 2012 roku i realna wartość spadła w wyniku zmiany poziomu cen. Ceny winiet od 1 marca 2024 dla aut do 3,5 tony DMC.

 • winieta na 1 dzień (typu J) - 200 CZK – winieta wcześniej nie była dostępna
 • winieta na 10 dni (typu D) - 270 CZK – cena z 2023 roku 310 CZK
 • winieta na 30 dni (typu M) - 430 CZK – cena z 2023 roku 440 CZK
 • winieta na 356 dni (typu R) – 2 300 CZK – cena z 2023 roku 1 500 CZK

Ponadto wszystkie rodzaje znaczków drogowych będą dostępne do zakupu z 30-dniowym wyprzedzeniem. Będzie możliwość zakupu 1-dniowej winiety autostradowej (będzie ważna zawsze do północy dnia, w którym został zakupiony).

cennik-czeskich-winiet-autostradowych

Kto musi kupić elektroniczny znaczek drogowy?

Obowiązek nabycia elektronicznej pieczęci autostradowej przed wjazdem na płatny odcinek autostrady dotyczy pojazdów mechanicznych posiadających co najmniej cztery koła, których maksymalna dopuszczalna masa nie przekracza 3,5 tony. Obowiązek nie dotyczy przyczep i motocykli. W przypadku pojazdów objętych zwolnieniem nie ma konieczności uzyskiwania elektronicznego stempla autostradowego

  Gdzie można kupić winiety autostradowe w Czechach?

  Można je kupić przez internet lub na stacjach benzynowych przy granicy. Oprócz możliwości zakupu online, e-winiety będą również dostępne w oddziałach Czeskiej Poczty, na stacjach benzynowych EuroOil oraz w specjalnych samoobsługowych punktach rozmieszczonych w pobliżu najważniejszych przejść granicznych. Wykaz punktów znajduje się poniżej. Znaczki drogowe w formie elektronicznej można nabyć na stronie eDalnice.cz za pomocą prostego formularza wprowadzając numer tablicy rejestracyjnej, podając ważności winiety i adres e-mail. Za taką transakcję można zapłacić na dwa sposoby. Kartą płatniczą lub kartą kredytową oraz przelewem bankowym. UWAGA: należy jednak pamiętać że tradycyjny przelew bankowy może się księgować do 5 dni roboczych.

  Nowością na przyszły rok będzie zakup pieczątki autostradowej do Republiki Czeskiej za pośrednictwem Portalu Transportowego, w którym loguje się za pomocą elektronicznego dowodu tożsamości, za pomocą którego można np. wejść na portal Moje podatki lub zalogować się do
  systemu Datova schranka.

  W jaki sposób będzie działał system elektronicznego zakupu znaczka autostradowego?

  System będzie podłączony do Rejestru Pojazdów Drogowych, co oznacza że:

  • Przy zakupie stempla autostradowego dla pojazdu zarejestrowanego w Czechach automatycznie zostanie dodany napęd pojazdu widniejącego w rejestrze pojazdów drogowych.
  • W przypadku zmiany tablicy rejestracyjnej pojazdu zarejestrowanego w Republice Czeskiej nie będzie konieczne składanie zawiadomienia o zmianie tablicy rejestracyjnej, jeżeli w Rejestrze dostępna jest informacja o oryginalnej i nowej tablicy rejestracyjnej pojazdu Pojazdów Drogowych. W takich przypadkach zmiana zostanie dokonana automatycznie.
  • Zarejestrowane w Czechach pojazdy napędzane wyłącznie energią elektryczną lub wodorem zostaną automatycznie zwolnione z opłaty za autostradę, co oznacza, że ​​nie będą już musiały składać zgłoszenia. Powiadomienie o wygaśnięciu podstaw do zwolnienia nastąpi również automatycznie dla tych pojazdów.
  • Pojazdy posiadające przypisaną specjalną tablicę rejestracyjną (zaczynającą się na literę EL) nie będą już automatycznie zwalniane z płacenia myta. Decydująca będzie wartość emisji CO2 wytwarzanej przez pojazd. Zwolnieniem objęte są wyłącznie pojazdy bez silnika spalinowego o zerowej emisji CO2. Jednocześnie zwolnienia zostaną automatycznie wygaszone dla pojazdów, które nie będą do nich uprawnione od 1 marca 2024 r. (pojazdy z napędem hybrydowym typu Plug-in, których wartość emisji CO2 wynosi maksymalnie 50 g/km).

  Kto jest zwolniony z opłat drogowych w Czechach?

   Zwolnione Zwolnienie z opłat określone jest w § 20a ustawy nr 13/1997 Dz.U. o transporcie lądowym z uiszczenia opłaty czasowej (obowiązku zakupu kuponu autostradowego) są następujące pojazdy:
   1) Wyposażone w lampę ostrzegawczą czyli koguta na dachu pojazdu (zgodnie z dekretem nr 341/2014 Dz.U.), jeżeli pojazdy są:

   • Podmioty świadczące usługi ratownictwa medycznego, transportu pacjentów w nagłych przypadkach oraz usługi transportu medycznego
   • elementy zintegrowanego systemu ratowniczego
   • Policja Republiki Czeskiej z napisem „POLICIE”
   • Sił zbrojnych Republiki Czeskiej, w tym pojazdów z napisem „POLICJA WOJSKOWA” oraz pojazdów sił zbrojnych innego państwa na zasadzie wzajemności
   • Organy celne z napisem „ADMINISTRACJA CELNA”
   • Jednostek straży pożarnej i ochotniczych straży pożarnych oznaczonych napisem „STRAŻ”
   • Straż miejska z oznaczeniem „POLICJA MIEJSKA”
   • Służby więzienne Republiki Czeskiej 
   • Przewóz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadających kartę ZTP (z wyjątkiem osób z głuchotą całkowitą lub praktyczną) lub kartę ZTP/P (jeżeli właścicielem pojazdu jest osoba niepełnosprawna sama lub bliska jej osoba)
   • przewożenie niesamodzielnych dzieci leczonych z powodu raka lub hemoblastozy
   • Generalna Inspekcja Sił Bezpieczeństwa i Służb Informacyjnych Bezpieczeństwa,
   • prowadzonym przez dom dla osób niepełnosprawnych, jeżeli służy do transportu tych osób
   • przy prowadzeniu prac ratowniczo-likwidacyjnych oraz przy ochronie ludności
   • Zarządzanie państwowymi rezerwami materialnymi przy transporcie materiałów państwowych rezerw materialnych lub państwowa pomoc humanitarna w sytuacjach kryzysowych
   • zarządca dróg płatnych
   • wykorzystanie jako paliwa energii elektrycznej lub wodoru (wyłącznie lub w połączeniu z innym paliwem, jeśli wartość emisji CO2 w trybie mieszanym nie przekracza 50 g/km)
   • pojazdy wyposażone w specjalny znak rejestracyjny dla pojazdów zabytkowych, dla których wydano kartę pojazdu zabytkowego,
   • w przypadku konieczności skorzystania z dróg płatnych w celu objazdu w okresie zamknięcia

   2) Niektóre pojazdy, takie jak auta elektryczne, hybrydowe lub zabytkowe, są zwolnione z opłaty, ale muszą złożyć specjalne zawiadomienie.

   3) Pojazdy zarejestrowane w Czechach są automatycznie zwolnione jeśli są to:

    • Pojazdy napędzane energią elektryczną, wodorem lub hybrydą (wartość emisji CO 2 do 50 g/km), jeśli pojazd ma przypisaną specjalną tablicę rejestracyjną (zaczynającą się od liter EL). Zgodnie z § 20a ustawy nr 13/1997 Dz.U. o transporcie lądowym korzystanie z terenów płatnych przez drogowy pojazd mechaniczny przewożący obywateli o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy zgodnie ze specjalnym przepisem prawnym posiadają kartę ZTP lub ZTP Karta /P wydana w Republice Czeskiej nie podlega opłatom drogowym, jeśli użytkownikiem drogowego pojazdu mechanicznego jest osoba poszkodowana lub jej bliska osoba. Tym samym posiadacz ZTP lub ZTP/P nie może zazwyczaj skorzystać ze zwolnienia z opłaty za autostradę, np. jeśli swoim pojazdem podwiezie go znajomy lub sąsiad.
    • Pojazdy używane do transportu dzieci bez opieki leczonych z powodu raka lub hemoblastozy. W przypadku kontroli drogowej wystarczy przedstawić zaświadczenie lekarskie lub inne zaświadczenie z placówki medycznej.
    • Pojazdy zabytkowe z przypisaną specjalną tablicą rejestracyjną i kartą pojazdu zabytkowego.

    4) Pojazdy zarejestrowane w Republice Czeskiej zwolnione po zgłoszeniu jeśli są to:

    • Pojazdy napędzane energią elektryczną, wodorem lub napędem hybrydowym (wartość emisji CO2 do 50 g/km) bez specjalnej tablicy rejestracyjnej.
    • Pojazdy eksploatowane przez domy dla osób niepełnosprawnych, jeżeli są wykorzystywane do transportu tych osób.

    5) Pojazdy zarejestrowane za granicą zwolnione po zgłoszeniu jeśli są to:

    • Pojazdy napędzane energią elektryczną, wodorem lub hybrydą (wartość emisji CO 2 do 50 g/km).

     Cena Eco w wysokości 25% zostanie wprowadzona TYLKO dla pojazdów z napędem hybrydowym typu plug - in, których maksymalna wartość emisji CO2 wynosi 50 g/km.
     Cena Eco 50% przeznaczona jest TYLKO dla pojazdów zasilanych gazem ziemnym lub biometanem (nawet w połączeniu z innym paliwem). Nie dotyczy pojazdów zasilanych LPG.

    Kto zajmuje się poborem opłat drogowych w Czechach?

    Za administrację systemu oraz tym samym pobór opłat drogowych odpowiada Państwowy Fundusz Infrastruktury Transportowej (po czes. S F D I ) jako administrator oraz przedsiębiorstwo państwowe CENDIS jako jego operator. Wspólnie na portalu edalnice.cz zamieszczają różnorodne aktualności, będące odpowiedzią na sugestie i życzenia kierowców. W tym roku państwowy e-sklep dodał m.in. możliwość zmiany maksymalnie dwóch znaków w numerze rejestracyjnym i stanie rejestracji pojazdu po tym, jak e-stempel zaczął obowiązywać.
    Kolejną innowacją wprowadzoną miesiąc temu jest drogowskaz, który prowadzi użytkowników serwisu edalnice.cz do oficjalnych e-sklepów z elektronicznymi znakami drogowymi w krajach sąsiednich, gdzie nie będą płacić żadnych dodatkowych opłat manipulacyjnych, jak ma to miejsce w przypadku serwisów, które zapłaciły reklamy w wyszukiwarkach.

    Kto i w jaki sposób jest w stanie sprawdzić czy winieta została wykupiona?

    Za brak ważnej winiety lub nieprawidłowe korzystanie ze zwolnień grozi wysoka kara grzywny. Ważność znaczków drogowych w Republice Czeskiej jest kontrolowana przez Policję Republiki Czeskiej i Administrację Celną Republiki Czeskiej. Jednak kamery na bramkach poboru opłat są również wykorzystywane do samej kontroli. Mandat za jazdę bez ważnej tablicy rejestracyjnej może wynieść na miejscu do 5 000 CZK, a w postępowaniu administracyjnym do 20 000 CZK.

    Kierowcom, którzy poruszają się po płatnym odcinku bez ważnej elektronicznej pieczątki drogowej (z wyjątkiem zwolnień), grozi kara do 20 000 CZK. Nadużycie zwolnienia może skutkować karą grzywny do 100 000 CZK. Jeżeli po płatnym odcinku autostrady porusza się pojazd objęty zwolnieniem, a kierowca nie złożył zawiadomienia o skorzystaniu ze zwolnienia, mimo że wymagają tego przepisy, grozi mu kara grzywny do 5 000 CZK. Tym, którzy w terminie dziesięciu dni roboczych nie zgłoszą do Państwowego Funduszu Infrastruktury Transportowej faktu, że przesłanki do zwolnienia minęły, grozi kara w tej samej wysokości. Korzystanie z dróg płatnych bez ważnego kuponu może zostać ukarane karą grzywny do 5 000 CZK na miejscu i do 100 000 CZK w postępowaniu administracyjnym.

    Czeski znaczek autostradowy ma już 2 lata.

    Elektroniczny znaczek autostradowy świętuje dwie lata od jego wprowadzenia. Od rozpoczęcia sprzedaży elektronicznych znaczków drogowych czyli od 1 grudnia 2020, na dzień 30.11.2022 sprzedano ponad 13 milionów sztuk za prawie 11 miliardów koron. Najwięcej kupowało banknoty dziesięciodniowe (5 908 703 sztuk), następnie roczne (5 706 513 sztuk), a najmniej trzydziestodniowe (1 395 390 sztuk).

    Źródło:

    [1] https://edalnice.cz

    [2] https://www.sfdi.cz/

    [3] https://www.mdcr.cz/Zivotni-si...

    [4] https://www.shutterstock.com

    Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, masz pytań lub chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami, telefonicznie pod numerem: +420 604 304 755 lub napisz do Nas na adres: info@uniontax.pl

    Autorem artykułu jest mgr. Bogdan Siuda, współwłaściciel spółki UnionTax EU s.r.o.


    Zamów kontakt