Formularz S1

Co to jest formularz S1? I do czego jest potrzebny? Kto może o niego się starać?

Co to jest formularz S1?

Formularz S1 to dokument 

Kto może się starać o uzyskanie formularza S1?

Jeżeli osoba pracująca na etacie, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w Czechach lub mająca pobyt przejściowy na terenie Czeskiej Republiki, chce czerpać z dobrodziejstwa państwowej służby zdrowia w Polsce, w pełnym zakresie gwarantowanej przez NFZ, musi wykazać miejsce zamieszkania na ternie Polki lub przynajmniej czasowe przebywanie na terenie Polski.

W jaki sposób to zrobić ?

Np przez potwierdzenie o zameldowaniu pod danym adres, umowę najmu mieszkania, potwierdzenie o opłatach za czynsz, wodę i inne media powiązane z daną nieruchomością. Należy w tym celu umówić się w oddziale ubezpieczyciela, udać się do ubezpieczyciela z potrzebnymi załącznikami, wypełnić stosowny / poniższy/ wniosek i odpowiedzieć na pytania urzędnika. Czeski ubezpieczyciel podejmie stosowną decyzję i wyśle ją NFZ, tej wezwie taką osobę w ciągu dwóch miesięcy do stawienia się i odbioru stosownej decyzji
o porozumieniu o pokrywaniu w pełnym zakresie kosztów leczenia na ternie Polski przez NFZ. NFZ następnie zwraca się do czeskiego ubezpieczyciela o ich pokrycie a ten automatycznie koszty takie na podstawie obowiązujących porozumień u umów międzynarodowych w zupełności reguluje.

Jak wygląda i co zawiera wniosek S1?

Wniosek 


Zamów kontakt