Wynajem biura wirtualnego i stajonarnego

Wynajem biura wirtualnego i stacjonarnego

Nieodzownym elementem prowadzenia każdego biznesu jest posiadanie siedziby i adresu firmy czy to postaci biura wirtualne lub biura stacjonarnego. W zależności od prowadzonego biznesu i rodzaju działalności można zdecydować się na adres stacjonarny lub wirtualny praktycznie w dowolnym mieście w Czeskiej Republice. Usługa wynajmu biura wirtualnego lub biura stacjonarnego obejmuje:

  • Wydanie zgody na lokalizację siedziby firmy lub spółki
  • Możliwość wyboru miejsca według preferencji klienta - reprezentacyjne, klasyczne, najtańsze
  • Zawarcie umowy o podnajem wirtualnej lub stacjonarnej siedziby 
  • Oznaczenie siedziby pod wskazanym adresem zgodnie z przepisami prawa
  • Złożenie wniosku o zarejestrowanie zmiany w rejestrze handlowym o zmianie siedziby
  • Odbiór poczty (w zależności od rodzaju zamieszkania – codziennie lub raz w tygodniu)
  • Kompletny system odbioru poczty , informowanie o przesyłce, szybki podgląd odebranej poczty, regularne wysyłanie do klienta pod wskazany przez niego adres
Zamów kontakt