Zespół Uniontax

Czyli kim jesteśmy i jakie jest nasze doświadczenie zawodowe ?

Mgr. Bogdan Siuda

ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie koncentrując się na Prawie Gospodarczym i prawie korporacyjnym. Pracował jako prawnik i dyrektor wykonawczy wielu firm w obszarze marketingu i direct mailingu, w obszarze IT oraz w przemyśle żywnościowym w Polsce, Czechach i na Słowacji. Posiada szeroką sieć partnerów handlowych i kontaktów. Jest praktykiem biznesowym. Jako prawnik specjalizuje się w zakresie prawa handlowego i prawa spółek, jak również prawa upadłościowego i prawa cywilnego czeskich i polskich podmiotów. Ma szeroką sieć kontaktów z dwujęzycznymi prawnikami w Polsce, Czechach i na Słowacji. Jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego. Został nim mianowany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrawie (Předseda Krajského Soudu v Ostravě) dnia 29-go września 2010 roku pod sygnatura i numerem: Spr 936/2010. Mówi biegle po czesku i po polsku.

Mgr. Jan Wiglasz

jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Prawo ze specjalizacją na Prawo Podatkowe. Wiele lat pracował jako prawnik, dyrektor i prezes zarządu wielu spółek produkcyjnych i dystrybucyjnych w Czechach. Od roku 2011 jest Prezesem Zarządu i współwłaścicielem spółki zajmującej się międzynarodowym handlem i obrotem blach. Na co dzień włada biegle językiem czeskim i polskim.

Zamów kontakt