CENNIK usług na rok 2023

Cennik spółki UNIONTAX EU s.r.o. obowiązujący od 1-go maja 2023 roku.

Poniżej przestawiamy cennik usług, opłat i prowizcji świadczonych przez spółkę UNIONTAX EU s.r.o. w 2023 roku. Wszystkie ceny są podane w koronach czeskich. Cennik ten obowiązuje od 1-go maja 2023.

UWAGA: Podane ceny są cenami końcowymi, uwzględniają podatki, opłaty sądowe i miejskie oraz pozostałe koszty. Cennik nie uwzględnia kosztów uzyskania uprawnień do działalności koncesjonowanej lub rzemieślniczej oraz przypadków, kiedy umowa spółki będzie wymagała konsultacji z notariuszem lub prawnikiem. W przypadku spółek z większą liczbą wspólników niż trzech lub spółek, której wspólnikami są inne podmioty prawne, cena wzrasta o koszty dodatkowych tłumaczeń (300 CZK za normostronę). Koszty tłumaczeń wszystkich dokumentów naliczane są również w przypadku rezygnacji z założenia spółki.

Rodzaj usługi
Rodzaj płatności
Cena w CZK (brutto)
Ekspresowe założenie spółki z własnymi zmianami w umowie spółki tzw. spółki “ready made”
jednorazowa
31 000
Założenie spółki w normalnym trybie rejestracji (do 2 tygodni)
jednorazowa
31 000
Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej
jednorazowa
14 700
Rejestracja do DPH (VAT) spółek zewnętrznych (założonych przez inne firmy lub kupione od innych podmiotów)
jednorazowa
20 000
Wynajem wirtualnego adresu pod siedzibę firmy lub spółki
miesięcznie
600
Podnajem biura pod siedzibę firmy lub spółki
miesięcznie
1 000
Obsługa korespondencji w zależności od umieszczenia siedziby firmy lub spółki
miesięcznie
200
Prowadzenie księgowości dla jednoosobowej działalności gospodarczej
miesięcznie
2 000
Zeznania do podatku DPH (VAT) dla jednoosobowej działalności gospodarczej VAT-owca
miesięcznie
1 600
Prowadzenie księgowości dla płatnika DPH (VAT)
miesięcznie
3 000
Zeznania do podatku DPH (VAT) dla spółki VAT-owca
miesięcznie
1 600
Deklaracje podatkowe i ubezpieczeniowe
miesięcznie
300
zatrudnienia jednego z naszych pracowników na umowę zlecenia
miesięcznie
1 000
Wyrobienie numeru EORI dla czeskiego podmiotu gospodarczego
jednorazowa

1 000

Zdobycie licencji dla czeskiej firmy np. dotyczącej transportu towarów > 3,5t
jednorazowa

Pomoc w odprawie celnej (zebranie dokumentów, kontakt z czeskim Urzędem Celnym)
jednorazowa

2 500

Tłumaczenie zwykłe (normostrona)
jednorazowa

300

Tłumaczenie przysięgłe (normostrona)
jednorazowa

500

Tłumaczenie konsekutywne

godzinowa

700

Wyjazd do klienta na terenie Czeskiej Republiki

godzinowa

500Zamów kontakt