Pełen wykaz kosztów prowadzenia firmy lub spółki s.r.o. w Czechach

Cennik obowiązujący od 1-go lutego 2024 roku i dotyczący kosztów założenie i prowadzenia firmy lub spółki w Czechach.

Jakie są faktyczne koszty prowadzenia firmy w Czechach w 2024 roku?

Dla polskich przedsiębiorców rozpoczynających działalność w Czechach kluczowym aspektem jest koszt założenia jednoosobowej działalność gospodarczej lub spółki s.r.o. Wielu z nich nie zawsze zdaje sobie sprawę z pełnych i faktycznych kosztów obsługi i prowadzania biznesu w Czechach. A to równie ważny lub najważniejszy czynnik, który powinien determinować wybór nie tylko odpowiedniego biura księgowego ale także formy prowadzenia biznesu w Czechach. Dlatego wychodząc na przeciw naszym obecnym jaki przyszłym klientom, przedstawiamy poniżej pełen cennik usług, opłat i prowizji świadczonych przez spółkę UNIONTAX EU s.r.o. w 2024 roku dotyczący zakładania, prowadzenia i pełnej obsługi spółek i firm prowadzonych w Czechach. Wszystkie ceny są podane w koronach czeskich w wartościach brutto. Oznacza to że ceny zawierają podatek DPH (czeski VAT). Cennik obowiązuje od dnia 1-go lutego 2024. Cennik przedstawia jakie są koszty prowadzenia firmy lub spółki w Czechach w ujęciu godzinowym, miesięcznym i rocznym.

Cennik usług księgowych, kadrowych, prawnych, notarialnych i administracyjnych dla polskich przedsiębiorców prowadzących firmę w Czechach. 

UWAGA: Podane ceny są cenami końcowymi, uwzględniają podatki, opłaty sądowe i miejskie oraz pozostałe koszty. Cennik nie uwzględnia kosztów uzyskania uprawnień do działalności koncesjonowanej lub rzemieślniczej w Czechach oraz przypadków, kiedy umowa spółki będzie wymagała konsultacji z notariuszem lub prawnikiem. W przypadku spółek z większą liczbą wspólników niż trzech lub spółek, której wspólnikami są inne podmioty prawne, cena wzrasta o koszty dodatkowych tłumaczeń (300 CZK za normostronę). Koszty tłumaczeń wszystkich dokumentów naliczane są również w przypadku rezygnacji z założenia spółki.

L.P.Rodzaj usługi
Rodzaj płatności
Cena w CZK (brutto)
1.Ekspresowe założenie spółki z własnymi zmianami w umowie spółki tzw. spółki “ready made”
jednorazowa
39 400
2.Założenie spółki w normalnym trybie rejestracji (do 2 tygodni)
jednorazowa
39 400
3.Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej
jednorazowa
16 900
4.Rejestracja do podatku DPH (czeski VAT)
jednorazowa
20 000
5.Rejestracja do podatku DPH (czeski VAT) spółek założonych przez inne firmy lub kupione od innych podmiotów
jednorazowa
20 000
6.Wynajem wirtualnego adresu pod siedzibę firmy lub spółki
miesięcznie
600
7.Podnajem biura pod siedzibę firmy lub spółki
miesięcznie
1 000
8.Obsługa korespondencji w zależności od umieszczenia siedziby firmy lub spółki
miesięcznie
200
9.Deklaracje podatkowe i ubezpieczeniowe
miesięcznie
300
10.Zatrudnienie jednego pracownika na umowę zlecenia (część etatu)
miesięcznie
1 000
11.Prowadzenie księgowości dla jednoosobowej działalności gospodarczej
miesięcznie
2 000
12.Prowadzenie księgowości dla klienta nie będącego płatnikiem podatku DPH (czeski VAT)*
miesięcznie
3 500
13.Prowadzenie księgowości dla klienta będącego płatnikiem podatku DPH (czeski VAT)**
miesięcznie
4 500
14.Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego
jednorazowa
3 000
15.Sporządzenie zeznania podatkowego podatku dochodowego od osób fizycznych
jednorazowa
3 000
16.Sporządzenie zeznania podatkowego podatku dochodowego od osób prawnych
jednorazowa
3 500
17.Odroczenie terminu złożenia zeznania podatkowego
jednorazowa
5 000
18.Sporządzenie zeznania podatkowego od podatków majątkowych – podatek od nieruchomości
jednorazowa
2 000
19.Sporządzenie zeznania podatkowego od czynności zależnej (stosunek pracy)
jednorazowa
1 000
20.Sporządzenie zeznania podatkowego – podatek u źródła
jednorazowa
800
21.Sporządzenie zeznania podatkowego od podatku drogowego (dla każdego pojazdu)
jednorazowa
500
22.Sporządzenie rocznego zestawienia osób prowadzących działalność na własny rachunek
jednorazowa
600
23.Złożenie deklaracji podatku DPH (czeski VAT) wraz z raportem kontrolnym i zbiorczym
jednorazowa
2 000
24.Złożenie egzemplarza deklaracji podatku DPH (czeski VAT) z raportem kontrolnym i zbiorczym
jednorazowa
700
25.Złożenie korygującego egzemplarza deklaracji podatku DPH (czeski VAT) z raportem kontrolnym i zbiorczym
jednorazowa
800
26.Przygotowanie dokumentów do kontroli przez władze i urzędy
jednorazowa
1 200
27.Udział w kontroli i w negocjacjach urzędowych
godzinowa
1 600
28.Rejestracja, zgłoszenie, wyrejestrowanie, anulowanie, zmiana danych Klienta jako firmy w czeskich urzędach
jednorazowa
400
29.Zgłoszenie/wyrejestrowanie pracownika z ewidencji ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
jednorazowa
400
30.Zgłoszenie/wyrejestrowanie pracownika do/z ewidencji innych instytucji państwowych (np. Urząd Pracy)
jednorazowa
400
31.Zgłoszenie pracownika zatrudnionego w podstawowym stosunku pracy / za miesiąc za obsługę płac
miesięcznie
450
32.Obsługa kadrowo-płacową pracownika zatrudnionego na Umowę o wykonaniu pracy lub umowę zlecenie
miesięcznie
300
33.Potwierdzenie dochodu podlegającego opodatkowaniu
jednorazowa
200
34.Świadectwo pracy potwierdzające koniec zatrudnienia pracownika w podstawowym stosunku pracy
jednorazowa
500
35.Świadectwo pracy potwierdzające koniec zatrudnienia pracownika zatrudnionego na umowę o wykonanie pracy
jednorazowa
300
36.Świadectwo pracy potwierdzające koniec zatrudnienia pracownika zatrudnionego na umowę zlecenia
jednorazowa
300
37.Opracowanie jednej egzekucji, która pochodzi bezpośrednio z biura/osoby egzekucyjnej
jednorazowa
100
38.Przygotowanie delegacji służbowej na podstawie przedstawionych dokumentów
jednorazowa
100
39.Opracowanie karty ewidencji ubezpieczenia emerytalnego, typ 01
jednorazowa
100
40.Ewidencję amortyzowanego majątku Klienta (za każdy dokument)
za sztukę
50
41.Wystawienie faktury w języku czeskim
za sztukę
50
42.Normostrona (strona rozliczeniowa) tłumaczeń z języka czeskiego na polski i odwrotnie
za sztukę
300
43.Nadgodzina pracy księgowej
godzinowa
800
44.Nadgodzina pracy za inne usługi nie związane z księgowością
godzinowa
800
45.Godzina świadczenie usług prawnych
godzinowa
2 000
46.Godzina doradztwa rachunkowego
godzinowa
1 300
47.Godzina doradztwa podatkowego
godzinowa
1 800
48.Godzina opracowania kalkulacji
godzinowa
400
49.Godzina opracowania analizy ekonomicznej
godzinowa
1 000
50.Godzina opracowania analizy finansowej
godzinowa
1 000
51.Opłata administracyjna przygotowanie walnych zgromadzeń
jednorazowa
2 000
52.Tłumaczenie konsekutywne w rozliczeniu godzinowym
godzinowa
700
53.Wyjazd do klienta na terenie Czech w rozliczeniu godzinowym
godzinowa
500
54.Wyrobienie numeru EORI dla czeskiego podmiotu gospodarczego
jednorazowa
1 000
55.Pomoc w odprawie celnej (zebranie dokumentów, kontakt z czeskim Urzędem Celnym)
jednorazowa
1 000
56.Komplet czynności związanych z rejestracją auta w Czechach
jednorazowa
3 500
57.Opłata administracyjna związana z rejestracją samochodu w Czeskiej Republice
jednorazowa
800
58.Zdobycie licencji dla czeskiej firmy np. dotyczącej transportu towarów > 3,5t lub uzyskanie inne licencji lub koncesji na prowadzenie działalności
jednorazowa
od 2 500

* do 60 zaksięgowanych pozycji, za każdą dalszą zaksięgowaną pozycję 30 CZK za pozycję.
** min. 4.500 CZK miesięcznie, do 60 zaksięgowanych pozycji, za każdą następną zaksięgowaną pozycję 34 CZK.

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, masz pytań lub chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami, telefonicznie pod numerem: +420 604 304 755 lub napisz do Nas na adres: info@uniontax.pl

Autorem artykułu jest mgr. Bogdan Siuda, współwłaściciel spółki UnionTax EU s.r.o.

Zamów kontakt