Czym są towary ADR?

Klasy towarów ADR. Gdzie można przechowywać towary ADR? Jakie warunki należy spełnić, by móc przewozić towary ADR?

Czym są towary ADR?

Towary ADR to towary potocznie nazywane niebezpiecznymi.

Towary ADR dzielą się na 9 klas. ADR dzieli towary ze względu na ich charakter na 9 klas (kod Kemlera):

Klasa 1: Substancje i artykuły wybuchowe

Klasa 2.1: Gazy

Klasa 2.2: Gazy niepalne i nietoksyczne

Klasa 2.3: Gazy trujące

Klasa 3: Ciecze łatwopalne

Klasa 4.1: Substancje stałe łatwopalne

Klasa 4.2: Substancje samozapalne

Klasa 4.3: Substancje, które w kontakcie z wodą wytwarzają gazy palne

Klasa 5.1: Substancje wzmagające spalanie

Klasa 5.2: Nadtlenki organiczne

Klasa 6.1: Substancje toksyczne

Klasa 6.2: Substancje zakaźne

Klasa 7: Substancje radioaktywne

Klasa 8: Substancje żrące

Klasa 9: Inne substancje i artykuły niebezpieczne

Wszystkie towary prócz towarów radioaktywnych mogą być przechowywane w magazynach ADR.

Gdzie można przechowywać towary ADR?


Jakie warunki należy spełnić, by móc przewozić towary ADR?

Zamów kontakt