Co to jest datová schránka?

Do czego jest potrzebna? Jakie są jej zalety? Jakie są rodzaje datovyvh schránek? Jak można utworzyć datovą schránkę?

Czym jest datová schránka?

Datová schránka to skrzynka danych będąca elektronicznym repozytorium, utworzonym w celu przekazywania dokumentów pomiędzy organami publicznymi (ministerstwami, sądami, urzędami administracji) z jednej strony, a osobami fizycznymi i prawnymi z drugiej. Należy ich używać we wszelkiej komunikacji tam, gdzie okoliczności nie uniemożliwiają ich użycia. Na przykład, jeśli konieczne jest dostarczenie przedmiotu fizycznego. Od 2010 roku służy także do komunikacji pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi. Ze swoją skrzynką danych możesz połączyć się z dowolnego miejsca, niezależnie od tego, czy jesteś w siedzibie swojej firmy, czy też jesteś w podróży służbowej. Skrzynka danych jest dla Ciebie zawsze dostępna, także poprzez wiele aplikacji na smartfonach.

Do czego służy skrzynka danych?

Datová schránka to elektroniczny magazyn, który służy do przekazywania dokumentów i działa przy maksymalnym stopniu ochrony. Skrzynka danych pełni funkcję podpisu elektronicznego i zastępuje tradycyjny podpis. Przeznaczona jest przede wszystkim do komunikacji z władzami publicznymi, tj. z ministerstwami, urzędami, policją, notariuszami, starostwami i władzami gmin. Państwo obowiązkowo utworzyło skrzynkę danych dla każdej osoby prawnej zarejestrowanej w rejestrze handlowym, a później także dla prawników i doradców podatkowych. Wszyscy mają obowiązek komunikowania się za jej pośrednictwem z każdą osobą, która ma skonfigurowaną skrzynkę danych. Celem datovej schránki jest zatem szybszy, tańszy i niezawodny sposób komunikacji z państwem.
UWAGA: Od 1 stycznia 2023 roku osoby fizyczne i prawne, które nie posiadają jeszcze skrzynki danych, również będą musiały ją założyć.

Jakie są zalety datovej schránki?

Skrzynka danych pełni funkcję pomocniczą podczas przesyłania dokumentów do władz publicznych, ale także do innych właścicieli skrzynek danych. Jej wprowadzenie oznacza dla Państwa mile widzianą oszczędność czasu i pieniędzy oraz ogólnie ułatwia komunikację organów publicznych z innymi zainteresowanymi stronami.

Jakie są możliwości wykorzystania skrzynki danych?

Skrzynka danych powinna ułatwić wiele zadań, które na co dzień musielibyśmy wykonywać ręcznie, za pośrednictwem czeskiej poczty lub maila. Za jej pośrednictwem możemy załatwić następujące sprawy:

  • złożenie wniosku o wydanie dokumentów w tym dowodu osobistego, karty wyborcy
  • złożenie zeznanie podatkowe i komunikacja z urzędem skarbowym
  • uzyskanie informacji o Ubezpieczenie zdrowotnym lub emerytalnym
  • uzyskanie informacji o zbliżającym się końcu terminu ważności przeglądu technicznego pojazdu
  • uzyskanie informacja o wykroczeniu drogowym
  • wniosek o zasiłek rodzicielski
  • wyciąg z systemów informacyjnych administracji publicznej typu zaświadczenie o niekaralności, liczba punktów karny kierowcy, itp.

Jakie są rodzaje datovyvh schránek?

Mamy dwa rodzaje skrzynek odbiorczych.

Pierwszy rodzaj to skrzynki danych zakładane z mocy prawa przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych automatycznie tworzone dla osób prawnych zarejestrowanych w rejestrze handlowym, w tym banki i towarzystwa ubezpieczeniowe, osoby fizyczne takie jak prawnik, doradca podatkowy, biegły rewident, biegły, tłumacz sądowy. Od 1 stycznia 2023 wszystkie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek posiadania skrzynki danych.

Drugi rodzaj to skrzynki danych zakładane na zamówienie. Zasadniczo każdy może ubiegać się o skrzynkę danych w tym osoby fizyczne zarówno obywatele Czech, jak i obcokrajowcy. A także osoby prawne niezarejestrowane w rejestrze handlowym , np. stowarzyszenia, fundacje, stowarzyszenia właścicieli jednostek, organizacje charytatywne.

Jak można utworzyć datovą schránkę?

Datová schránka można założyć na trzy sposoby:

  • pierwszy sposób to założenie konta online poprzez serwis mojedatovaschranka.cz. Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy.
  • drugi sposób to osobiste wypełnienie formularza w jednym z ponad 7 500 punktów Czech Point w Czeskiej Republice.
  • trzeci sposób to pisemne wysłanie Czeską Pocztą wypełnionego formularza pobranego ze strony mojedatovaschranka.cz

Jak sprawdzić czy firma lub organizacja posiada datovą schránkę i jaki jest jej numer ?

Wystarczy wejść na stronę serwisu datovej schránki a następnie wyszukać wśród listy posiadaczy skrzynek danych interesujące nas imię i nazwisko, adres, miasto, numer ubezpieczenia społecznego lub po prostu nazwę firmy. Wówczas na liście pojawi się konkretna osoba lub firma, która będzie jednoznacznie zweryfikowana, a jej datová schránka jednosznacznie wskazana przez numer ID. Przykład takiego wyszukania datovéj schránki znajduje się poniżej na zrzucie ekranowym. 

UWAGA: Jeśli utworzysz skrzynkę danych, władze będą się z Tobą komunikować wyłącznie za jej pośrednictwem. Dlatego sprawdzaj ją regularnie. Wiadomość uważa się za doręczoną, gdy użytkownik posiadający uprawnienia do odczytania wiadomości zaloguje się do skrzynki danych (tj. bez jej otwierania). Jeżeli tak się nie stanie, wiadomość uważa się za doręczoną najpóźniej po upływie 10 dni od dnia doręczenia wiadomości do skrzynki danych. Wiadomości są przechowywane przez 90 dni, chyba że aktywowałeś tzw. skarbiec danych, który jest płatny i który pozwala na przechowywanie historycznych wiadomości.

Zamów kontakt