Podatki i opłaty w Czechach w 2024 roku

Jakie nowe podatki wchodzą w życie w Czechach w 2024 roku? Co pozostaje bez zmian?

Jakie zmiany czekają czeskich przedsiębiorców w 2024 roku?

Od Nowego Roku 2024 w Czeskiej Republice następują wyraźne zmiany podatkowe. Decyzją czeskiego rządu wchodzi w życie pakiet oszczędnościowy. Rząd Petra Fiali chce w ten sposób walczyć o zmniejszenie deficytu finansów publicznych i załatanie dziury w budżecie państwa. Pakiet naprawczy na lata 2024-2025 ma też sprawić że zmniejszy się deficyt budżetowy przyszłym roku do 1,8% PKB i 1,2% PKB w 2025 roku, przy obecnym 3,5% deficycie budżetowym w 2023 roku. Prezydent Republiki Czeskiej Petr Pavel podpisał pakiet naprawczy, który w ciągu najbliższych dwóch lat ma załatać dziurę budżetową łącznie o 150,7 mld koron. 65 nowelizacji ustaw wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku.

tysiąc-czeskich-koron

1. Wzrost cen winiet autostradowych i ich regularna indeksacja

  Od 1 marca 2024 wzrośnie cena rocznej winiety autostradowej z o 800 CZK. Zamiast 1.500 CZK/rok będzie teraz kosztowała 2.300 CZK/rok. Zostanie także wprowadzony nowy regularny system indeksacji cen winiet autostradowych, który będzie odzwierciedlał w szczególności poziom inflacji. Obecne ceny winiet obowiązywały od 2012 roku i realna wartość spadła w wyniku zmiany poziomu cen. Ceny winiet od 1 marca 2024 dla aut do 3,5 tony DMC.

  • winieta na 1 dzień (typu J) - 200 CZK – winieta wcześniej nie była dostępna
  • winieta na 10 dni (typu D) - 270 CZK – cena z 2023 roku 310 CZK
  • winieta na 30 dni (typu M) - 430 CZK – cena z 2023 roku 440 CZK
  • winieta na 356 dni (typu R) – 2 300 CZK – cena z 2023 roku 1 500 CZK

  Po więcej informacji dotyczących nowych winiet autostradowych w Czechach oraz tego gdzie je kupić i ile kosztują zapraszamy do artykułu.

  2. Podatek od osób fizycznych

  • zniesienie ulgi podatkowej dla studentów
  • zniesienia ulgi podatkowej przy urządzeniu dziecka do przedszkola
  • ograniczenie ulgi podatkowej dla małżonków do opieki nad dziećmi do lat 3
  • ograniczenie ulgi podatkowej z tytułu umowy o dzieło
  • wprowadzenie rejestracji umów o pracę (pełen etat)
  • zniesienie zwolnienie od podatku świadczeń niepieniężnych, przeznaczonych dla pracowników
  • zmniejszenie kwoty limitu zwolnienia wygranej z loterii lub loterii fantowej z 1 000 000 CZK do 50 000 CZK
  • przesunięcie progu progresywnej stawki podatkowej 23% z czterokrotności do trzykrotności średniego wynagrodzenia

   3. Składki ubezpieczeniowe

   • wzrost stawki ubezpieczenia chorobowego dla osób samozatrudnionych o 0,6 % (do 2,7%)
   • przywrócenie składki na ubezpieczenie chorobowe w wysokości 0,6% wynagrodzenia pracowników (pracodawcy będą nadal płacić 2,1% za swoich pracowników, jak poprzednio)
   • zwiększenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność na własny rachunek z 50% do 55%
   • wzrost minimalnej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących działalność na własny rachunek od 2026 roku (powiązany ze średnim wynagrodzeniem)

   4. Podatek od osób prawnych

   • wzrost obecnej stawki podatkowej z wysokości 19% do 21%
   • wprowadzenie limitu ceny wejścia dla celów amortyzacji podatkowej dla samochodów osobowych w wysokości 2 000 000 CZK
   • wprowadzenie limity ceny wejścia dla celów amortyzacji podatkowej dla środków trwałych w wysokości 2 500 000 CZK
   • zniesienie możliwości odliczenia od podatku wina niemusującego jako prezentu reprezentacyjnego (do kwoty 500 CZK)
   • wprowadzenie możliwości nieopodatkowania niezrealizowanych różnic kursowych

    5. Obniżenie stawek VAT i obniżenie podatku DPH.

    • wprowadzenie trzech stawek podatku DPH: 0%, 12%, 21%
    • obniżenie liczby stawek VAT do podstawowego poziomu 21% i obniżenie do 12%
    • przeniesienie wybranych towarów i usług z obniżonej stawki VAT do podstawowej stawki VAT
    • zwolnienie z podatku VAT książek - stawka 0%
    dwa-tysiące-czeskich-koron

    Zgodnie z zaleceniami Krajowa Rada Gospodarcza Rządu (po czes. NERV – Národní Ekonomická Rada Vlády) oraz ekspertów ekonomicznych system VAT zostanie uproszczony poprzez ujednolicenie dwóch stawek obniżonych (15% i 10%) w jedną wspólną stawkę 12 %. Środek ten doprowadzi do większej efektywności i przejrzystości systemu VAT, ograniczenia możliwości optymalizacji podatkowej i wreszcie wyeliminowania absurdów, takich jak w przypadku stosowania trzech różnych stawek VAT na piwo beczkowe. Ujednolicenie obniżonych stawek VAT w wysokości 12% zmniejszy również podatek VAT (a tym samym pobór budżetów publicznych) na szereg obecnie wrażliwych towarów i usług, takich jak żywność bez większości napojów, prace budowlane, foteliki samochodowe dla dzieci czy usługi pogrzebowe. Pozycją szczególną są książki, które w ogóle nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT i będą podlegały zerowej stawce. Z kolei pozycje bez dającego się wykazać znaczenia społecznego lub zdrowotnego, które zostały objęte obniżoną stawką przez poprzedni rząd w odpowiedzi na fakty, które już minęły (kryzys covidowy, obowiązek stosowania elektronicznej ewidencji sprzedaży) zostaną przeniesione do podstawowej stawki VAT. W szczególności są to usługi fryzjerskie i fryzjerskie, piwo z beczki, usługi autorów i artystów, zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów komunalnych, naprawy obuwia, wyrobów skórzanych i rowerów, prace porządkowe i drewno opałowe. Pozostałe pozycje z jednej z dwóch obniżonych stawek pozostają na ujednoliconej obniżonej stawce 12%. Jedynie okazjonalne i specjalne regularne przewozy zbiorowe zostaną przeniesione z podstawowej stawki VAT na obniżoną stawkę VAT. Gazety drukowane będą opodatkowane 12% stawką VAT, podobnie jak czasopisma i periodyki.

    6. Podatek akcyzowy

    • podwyżka akcyzy na wyroby alkoholowe o 10% w ciągu 2 lat
    • podwyżka akcyzy na papierosy, tytoń, cygara i cygaretki o 10%
    • wprowadzenie nowego podatku od wkładów do e-papierosów

    Stawka akcyzy na alkohol wzrośnie w ciągu trzech lat, o 10% w latach 2024 i 2025, a następnie o 5% w 2026 roku. Regularne podwyżki akcyzy na papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki o +10% w 2024 r. i +5% w każdym roku w latach 2025-2027. Regularne podwyższanie podatku na tytoń podgrzewany o 15% w każdym roku 2024-2027. Wprowadzenie nowego podatku konsumpcyjnego i jego stopniowe podwyższanie dla e-papierosów o 2,5 CZK/ml wkład w każdym roku  2024-2027 oraz dla saszetek nikotynowych stopniowe podwyższanie podatku o 0,4 CZK/g każdego roku w latach 2024-2026 do 0,5 CZK / g w 2027 roku.

    7. Podatek od nieruchomości

    • podwyższenie podatku od nieruchomości i pozostawieni 100% wpływów podatkowych gminom
    • wprowadzenie indeksacji o poziom inflacji, który automatycznie zwiększy podatek o współczynnik inflację z poprzedniego okresu od 2025 roku.

    Stawki podatku od nieruchomości wzrosną średnio o 80%, co ma zwiększyć wpływy do budżetu na kwotę 10 miliardów CZK. Całość wpływów podatkowych pozostanie w rękach gmin. W zamian za podwyżkę podatku od nieruchomości nastąpi odpowiednie zmniejszenie dochodów gmin z podatków dzielonych zaledwie o 10 miliardów CZK w ramach budżetowego ustalania podatków. Obecny udział gmin w podatkach dzielonych wynosi 25,84%.

    8. Zmiany w księgowości i rachunkowości

    • zmiana sposobu obliczania obrotu netto
    • możliwość prowadzenia księgowości w tzw. walucie funkcjonalnej - funtach brytyjskich, euro lub dolarach amerykańskich
    • wprowadzenie obowiązku sporządzania raportu zrównoważonego rozwoju

    Spółki dokonujące większości transakcji w walucie obcej będą mogły prowadzić rachunki w walucie funkcjonalnej (EUR, USD, GBP) od 1 stycznia 2024 roku. Choć chwilowo nie będzie możliwości bezpośredniego wykorzystania waluty obcej do wypełnienia zeznania podatkowego, to korzyść dla podatników polega na możliwości wykorzystania waluty funkcjonalnej w częściowych etapach niezbędnych do przygotowania zeznania podatkowego (poziom zagregowanych pozycji).

    9. Pozostałe podatki i opłaty

    • podwyżka opłat za wydobycie kopalin
    • zniesienie zwolnień z podatków energetycznych
    • anulowanie zwolnienia dotyczącego paliwa lotniczego
    • ustalanie zwrotów za tzw. ekologiczny olej napędowy zgodnie z przepisami

    Źródło:

    [1] https://www.mfcr.cz/cs/ministe...

    [2] https://www.shutterstock.com

    Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, masz pytań lub chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami, telefonicznie pod numerem: +420 604 304 755 lub napisz do Nas na adres: info@uniontax.pl

    Autorem artykułu jest mgr. Bogdan Siuda, współwłaściciel spółki UnionTax EU s.r.o.

    Zamów kontakt