Cło w Czechach

Co to jest baza TARIC? Co to są kody CN? Czym są kody HS? Gdzie sprawdzać stawki cła?

Co to jest cło i jakie są rodzaje cła w Czechach?

Cło to forma podatku zwana opłatą celną pobieraną przez państwo w momencie gdy towar materialny lub niematerialny (np. prąd) przekraczają granicę celną. Pobór należności celnych kontrolowany jest przez administrację celną i urząd celny danego kraju i regulowany przez prawo celne. W Czechach za pobór należności celnych odpowiada Administracja Celna Republiki Czeskiej (Celní Správa České Republiky), której działalność reguluje ustawa nr 17/2012 Dz.U., Ustawa o administracji celnej Republiki Czeskiej. Cła są nakładane po to, by chronić krajowy rynek przed importem produkcji zagranicznej, który to import mógłby w sposób znaczący negatywnie wpłynąć na rynek krajowy, jednocześnie zapewniając w ten sposób Państwu dodatkowe dochody do budżetu.

Rodzaj cła, jaki zostanie zastosowany w konkretnym przypadku, zależy np. od kierunku, w jakim przemieszczają się wspomniane towary. W związku z tym możemy podzielić obowiązki na:

  • cło importowe, które uiszczane jest w przypadku importu i którego zadaniem jest ochrona krajowych producentów przed zagraniczną konkurencją,
  • podatek eksportowy, płacony w przypadku eksportu towaru za granicę i przynoszący z jednej strony zysk państwu, ale z drugiej strony większą ochronę przed potencjalnym niedoborem danego towaru i jego rosnącą ceną na rynku krajowym w przypadku nadmiernego eksportu,
  • tranzyt, który czasami jest stosowany w przypadku towarów przemieszczanych jedynie z jednego państwa do drugiego przez terytorium kraju trzeciego i który zwykle wynosi zero, jeśli w ogóle jest stosowany.
Jednakże cła można podzielić także ze względu na cel, w jakim są wykorzystywane. Wtedy możemy porozmawiać o zwyczajach
  • antydumping, który stosuje się do towarów importowanych po cenie wyraźnie niższej od kosztów ich wytworzenia, w celu zapewnienia konkurencyjności producentów krajowych,
  • preferencyjny, który na podstawie umów dwustronnych udzielany jest tylko niektórym obcym krajom w celu faworyzowania ich względem innych,
  • odwetowy, który ma na celu ukaranie innego kraju za nałożenie cła na eksportowane towary,
  • kompensacyjne, które służą do wyrównania cen w przypadku towarów subsydiowanych w kraju pochodzenia.

Cła stosowane są albo na podstawie zawartych umów międzynarodowych, albo na podstawie jednostronnej decyzji państwa lub grupy krajów, a ich wysokość ustalana jest albo jako procent wartości celnej towaru, albo też w formie stałej. ustawiony na określoną ilość lub kombinację obu.

Ile wynosi cło w Czechach ?

Płacenie cła jest zależne od rodzaju towaru, a także kraju skąd pochodzi importowany towar. Towar podlega ocleniu według zintegrowanej taryfy celnej Unii Europejskiej zwanej TARIC.

Co to jest baza TARIC ?

TARIC to zintegrowana taryfa celna Unii Europejskiej, jest wielojęzyczną bazą danych, w której są zintegrowane wszystkie środki związane z unijną. To skrót pochodzący od TARif Intégré Communautaire, co na język polski tłumaczy się jako Zintegrowana Taryfa Wspólnot Europejskich.

Czym są kody CN i dlaczego należy je podawać na fakturze importowej?

Kody CN są to kody, które są y sssss

Co to jest HS kod ?

Kody HS to kody nomenklatury celnej, oznaczający opis towaru i kod ujednoliconej taryfy celnej. Jest to lista numerów używanych przez służby celne do klasyfikacji produktu. Kod HS pozwala na określenie właściwej taryfy celnej dla danego towaru oraz zawarta jest w nim
informacja dotycząca stawki cła, ograniczeń oraz zwolnień. Tym samym podanie kodu wpływa na przyśpieszenie odprawy celnej.

Jak sprawdzić wysokość stawki celnej towaru lub produktu importowanego do Czech ?

Procedura ustalania stawek celnych, Aby poznać stawki celne dla określonego rodzaju towarów, wykonaj następujące czynności:
Kliknij „1. kod TARIC”,
Alternatywnie możesz wybrać inny język (klikając na kod u góry strony – DE dla niemieckiego, FR dla francuskiego itp.)
Wpisz 8-cyfrowy kod Nomenklatury Scalonej w górnym polu (obok „Kod TARIC”)
Kliknij dolne pole, aby wyświetlić menu kraju, wybierz z niego kraj pochodzenia, jeśli go znasz; jeśli pozostawisz to pole puste, system wyświetli wszystkie stawki preferencyjne dla wszystkich krajów lub grup krajów
Kliknij ikonę „Taryfy”.
Jeśli wpisałeś numer poprawnie, pojawi się strona z informacją o podstawowej stawce celnej oraz ewentualnych preferencjach dla towarów pochodzących z danego kraju. Jeśli preferencja wskazuje 0%, oznacza to, że stawka celna wynosi zero.

Szczegółowe instrukcje dotyczące ustalania aktualnych stawek celnych przy imporcie towarów z krajów trzecich do UE według bazy danych TARIC można znaleźć na stronie głównej TARIC (w języku angielskim).

Czy są towary importowane do Czech mogą być zwolnione z opłat celnych ? 

Tak, pod pewnymi warunkami Naliczanie długu celnego przy imporcie towarów.
Po prostu jeżeli subjekt nie jest płatnikiem podatku DPH to nie podlega Urzędowi Skarbowemu i przy imporcie towaru płaci podatek DPH celnikoma jeżeli jest rejestrowanym płatnikiem DPH to podlega US i płaci DPH
w ramach rozliczenia podatkowego Urzędowi Skarbowemu.

Dla przykładu jeśli towar sprowadzany z Turcji do Czech. Towar z Turcji, jeżeli ma status TR potwierdzony dokumentem A.TR jest od cła zwolniony. Jeżeli firma, na którą jest towar oclony, jest zarejestrowana w Czechach do DPH wtedy nie płaci DPH przy odprawie celnej, ale podlega zasadom podatkowym urzędu skarbowego.

2. Jak powyżej... Towar podlega cłu wg. TARIC, mogą być różnice w wysokości taryfy wg. kraju pochodzenia towaru.

Agecja Celna - Agent Celna - wynór

Jeśli interesuje się import do Czech  zapraszamy do kontaktu z nami.

 


Zamów kontakt