Działalności rzemieślnicze w Czechach

Sposób prowadzenia działalności gospodarczej w Czeskiej Republice na podstawie przepisów ustawy nr 455/1991 Dz.U., o działalności gospodarczej przy czym warto tutaj podkreślić, ze przepisy powyższej ustawy odnoszą się zarówno do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jak i do osób prawnych (spółek prawa handlowego). Zgodnie z tymi przepisami przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą na terenie Republiki Czeskiej, jeżeli uzyska do tego stosowne zezwolenia lub uprawnienia. Ustawa o prowadzeniu działalności gospodarczej ze względu na sposób uzyskania uprawnień wyróżnia dwa podstawowe rodzaje działalności gospodarczej czyli działalności koncesjonowane i działalności zgłaszane.

Działalności zgłaszane to prawo do prowadzenia takiej działalności powstaje w wyniku jej zgłoszenia i wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wydział gospodarczy, ustawa dalej dzieli działalności na działalności wolne (nieregulowane)działalności wiązanedziałalności rzemieślnicze.

Działalności rzemieślnicze uregulowane są w załączniku nr 1 ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej. Warunkiem do wykonywania tego typu działalności jest uzyskanie specjalnych uprawnień w średnich szkołach zawodowych (po czes. výuční list) lub stosowna praktyka w danym lub pokrewnym kierunku. Przykładem takich działalności rzemieślniczy w Czechach są: rzeźnik, murarz, blacharz, hydraulik, elektryk, cieśla, i tym podobne zawody.

Zamów kontakt