Dlaczego warto posiadać spółkę w Czechach

Czyli 12 powodów dla których warto mieć spółkę w Czeskiej Republice


1. posiadając spółkę w Czechach łatwiejsze jest dotarcie z produktem lub usługą do czeskiego klienta;

2. w przypadku zakupu samochodu zwrotowi podlega 100% kwoty podatku VAT;

3. nie płaci się akcyzy

4. amortyzuje się 100% wartości samochodu;

5. istnieje możliwość obrotu towarem ze stawką 0% podatku VAT;

6. przepisy dotyczące działalności gospodarczej są proste i przejrzyste;

7. system podatkowy jest korzystny;

8. czeskie urzędy komunikują się z przedsiębiorcami drogą elektroniczną;

9. wysokość odprowadzanych składek (w tym składki emerytalnej) uzależniona jest od uzyskanego dochodu;

10. w kwestiach skarbowych występuje zasada domniemania niewinności, a wysokość kar skarbowych jest ograniczona;

11. istnieje spora tolerancja urzędników w kwestiach drobnych opóźnień w płaceniu podatków, zaliczek oraz składek;

12. w przypadku odpraw celnych

Zamów kontakt