Jak zostać płatnikiem DPH w Czechach ?

Czyli jakie warunki trzeba spełnić by czeski Urząd Skarbowy zarejestrował naszą spółkę jako płatnika DPH

Co to jest DPH ?

DPH to czeski skrót od Daň z přidané hodnoty, czyli Podatek od wartości dodanej w Polsce znany pod nazwą VAT. W Czeskiej Republice maksymalny podatek od towaru i usług DPH (VAT) wynosi 21%. Zaś w stawce obniżonej 15% na artykuły żywnościowe lub 10% na lekarstwa i książki.

Do czego potrzebne jest DPH ?

Bycie płatnikiem DPH w Czeskiej Republice jest warunkiem koniecznym do realizowania transakcji międzynarodowych.

Jak uzyskać DPH dla czeskiego podmiotu gospodarczego ?

Jeżeli podmiot gospodarczy chce się stać dobrowolnie płatnikiem podatku DPH musi posiadać faktyczną siedzibę i pracownika. Płatnikiem DPH można zostać również przez przekroczenie obrotu w wysokości 2.000.000 CZK w ciągu roku. Jako rok rozumiemy w tym wypadku dwanaście za sobą następujących miesięcy kalendarzowych.Trzeba mieć na uwadze, że jako obrót zgodnie z § 9 ustawy o podatku DPH należy rozumieć tylko i wyłącznie całość przychodów bez podatku, które pochodzą z czynności zarobkowej, dostarczenia towaru lub świadczenia usług z miejscem świadczenia na terenie Republiki Czeskiej. Faktury wystawiane wobec podmiotów zagranicznych w myśl ustawy o podatku DPH nie są wliczane do obrotu spółki. Zatem wystawianie faktur za granicę powyżej 2.000.000 CZK nie powoduje konieczności zgłoszenia się do podatku DPH. Zatem aby starać się o uzyskanie bycia płatnikiem podatku DPH w Czeskiej Republice należy:

1. Wysłać zgłoszenie zakładu pod adresem wynajętego biura spółki w urzędzie działalności gospodarczej.

2. Dokonać zakupu najtańszego telefonu z kartą SIM na doładowanie, dla pracownika firmy.

3. Zlecić i wykonać plakietkę wizytową (wizytówkę) na drzwi wejściowe do budynku i na drzwi wejściowe do samego biura firmy.

4. Zaprojektować i wykonać pieczątkę firmową, która musi być fizycznie dostępna w rzeczywistym biurze czeskiej firmy.

5. Zakupić stacjonarny lub przenośny komputer dla czeskiego pracownika, który będzie z niego korzystał w siedzibie firmy.

6. Wybrać i zakupić czeską domeną na której zostanie stworzona firmowa strona internetowa koniecznie w języku czeskim.

7. Na stworzonej stronie internetowej należy opisać czym spółka się zajmuje, jakie produkty sprzedaje lub jakie usługi świadczy.

8. Na domenie firmowej należy uruchomić skrzynkę mailową, którą będzie obsługiwał czeski pracownik firmy i będzie komunikował się za jej pośrednictwem z kontrahentami.

9. Ze skrzynki firmowej należy wysyłać wszelkiego rodzaju zapytania ofertowe, prowadzić rozmowy biznesowe zarówno z dostawcami jak i odbiorcami.

10. Najlepiej by było by w wyniku takiej komunikacji mailowej doszło do zawarcia faktycznej transakcji handlowej, sprzedanego towaru lub usługi. Wówczas powstaje bowiem strata spółki, która jest dowodem na konieczność posiadania DPH.

Ponadto, należy uzupełnić załącznik do zgłoszenia do podatku od towarów i usług (DPH) oraz odpowiedzieć m.in na poniższe pytania:

a) Określ jakie będą przyszłe obroty spółki i sposób jego obliczenia (chodzi o obrót roczny spółki sposób jego wyliczania np. jedna świadczona usługa jest za 10 000 CZK planuje się sprzedać 10 takich usług miesięcznie za 100 000 CZK. Zatem rocznie planowany jest 1 200 000 CZK. Należy tak określić obrót roczny by przekroczył co najmniej kwotę 2 000 000 CZK w ujęciu 1 roku.

b) Opisz przedmiot/-ty prowadzonej działalności gospodarczej w czeskiej spółce.

c) Podaj dane swoich klientów i potencjalnych klientów. Tutaj należy wymienić przynajmniej część czeskich kontrahentów z nazwy, REGON-u i podać link do działającej strony internetowej. Należy również określić typ potencjonalnego klienta, kto nim może potencjalnie zostać.

d) Napisz w jaki sposób działalność w Czeskiej Republice nawiązuje do działalność firm w innych Państwa firm np. w Polsce jeżeli faktycznie nawiązuje.

e) Jaki rodzaj towaru będzie dostarczany do odbiorcy końcowego, w jaki sposób będzie świadczona usługa Twojemu klientowi, jak będzie dostarczana lub oddawana.

    Zamów kontakt