Jednoosobowa działalność gospodarcza

Co warto wiedzieć zakładając działalność w Czeskiej Republice? Podstawowe zalety prowadzenia firmy w Czechach.

Jednoosobowa działalność gospodarcza w Czechach.

Ten rodzaj firmy w Czechach to najpopularniejsza forma zakładania biznesu. Wystarczy bowiem 48h by założyć własny biznes w Czechach.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Czechach?

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Czechach jest procesem stosunkowo prostym i dostępnym zarówno dla obywateli Republiki Czeskiej, jak i dla obcokrajowców. Działalność gospodarczą można zarejestrować w dowolnym wydziale gospodarczym, które znajdują się w niemal wszystkich urzędach miejskich w Czechach. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące założenia działalności gospodarczej w Czechach, w tym koszty i warunki prowadzenia biznesu.

Firma w Czechach - rejestracja

Działalność gospodarczą można zarejestrować w dowolnym wydziale gospodarczym,ponieważ nie trzeba dotrzymywać właściwości miejscowej tych wydziałów. Działalność gospodarczą może w Czechach założyć obywatel Republiki Czeskiej lub obcokrajowiec. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej, osoba fizyczna lub prawna, która nie ma miejsca zamieszkania na terenie Republiki Czeskiej, może prowadzić działalność gospodarczą na takich samych warunkach jak podmiot czeski, chyba że szczegółowe przepisy prawne stanowią inaczej. Obywatele i osoby prawne krajów członkowskich Unii Europejskiej mają co do zasady takie same prawa jak podmioty czeskie.

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej

Osoba fizyczna czy prawna, która chce prowadzić działalność gospodarczą, musi spełnić warunki wynikające z ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku działalności wolnej należy spełnić tylko warunki ogólne, natomiast w przypadku działalności rzemieślniczej, wiązanej czy koncesyjnej, oprócz warunków ogólnych, należy spełnić również warunki szczególne. Ogólne warunki prowadzenia działalności gospodarczej uregulowane są w art. 6 ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej, którymi są:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • niekaralność (za osobę niekaraną nie uważa się osoby skazanej za przestępstwo popełnione umyślnie związane z działalnością gospodarczą).

Koszty prowadzenia firmy w Czechach

Podczas prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej na terenie Republiki Czeskiej powstają następujące koszty:

 • podatek dochodowy (PIT): 15% przychodów,
 • ubezpieczenie socjalne i zdrowotne: kwoty wyliczane są z sumy przychodów po odjęciu kosztów faktycznie poniesionych, bądź po odliczeniu kosztu ryczałtowego w wysokości 60% (80%) osiągniętych przychodów.

Działalność z wykorzystaniem ryczałtu jest korzystna dla informatyków, grafików i innych zawodów, gdzie nie występują duże koszty. Ryczałt jest korzystny do kwoty 2 000 000 CZK przychodów rocznie. 60% przychodów (u czynności rzemieślniczych 80% przychodów) można odliczyć od kwoty przychodów. Kwota do odliczenia to maksymalnie 1 600 000 CZK rocznie. Koszty łączne ZUS i podatku PIT (podatek dochodowy) wynoszą około 11%-12% wartości osiągniętych przychodów.

Procedura rejestracji

Przy zakładaniu działalności gospodarczej należy powiadomić urzędnika wydziału gospodarczego, aby poinformował Zakład Ubezpieczeń Socjalnych (czeski odpowiednik polskiego ZUS-u) i właściwą ubezpieczalnię. W przeciwnym razie, obowiązek ten spoczywa na przedsiębiorcy, który musi to zrobić w ciągu 8 dni od zarejestrowania działalności. Posiadanie stosownych uprawnień do wykonywania działalności gospodarczych wykazuje się odpisem z ewidencji działalności gospodarczej (výpis ze živnostenského rejstříku).

Symulacja kosztów

Przykładowa symulacja kosztów jednoosobowej działalności gospodarczej w Czechach, mającej 1 500 000 CZK przychodu w ciągu roku, wygląda następująco:

 • 60% koszt ryczałtowy
 • ubezpieczenie socjalne: 87 600 CZK
 • ubezpieczenie zdrowotne: 40 500 CZK
 • podatek PIT po odliczeniu zniżek na płatnika: 59 160 CZK
 • razem PIT i ZUS: 187 260 CZK
 • zniżka na płatnika: 30 840 CZK
 • dodatkowe zniżki (na dziecko, małżonka, ubezpieczenie na życie, fundusze emerytalne)

Podatek PIT po odliczeniu wszystkich zniżek wynosi 19 116 CZK.

Założenie i prowadzenie firmy w Czechach jest korzystnym rozwiązaniem zarówno dla obywateli czeskich, jak i dla obcokrajowców. Dzięki elastycznym warunkom rejestracji, korzystnym stawkom podatkowym oraz możliwości rozliczania kosztów ryczałtowych, "firma w Czechach" może działać efektywnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Skontaktuj się z lokalnym wydziałem gospodarczym w Katowicach lub Krakowie, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach.

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, masz pytań lub chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami, telefonicznie pod numerem: +420 604 304 755 lub napisz do Nas na adres: info@uniontax.pl

Autorem artykułu jest mgr. Bogdan Siuda, współwłaściciel spółki UnionTax EU s.r.o.

Zamów kontakt