Numer EORI w Czeskiej Republice

Co to jest numer EORI? Jak go wyrobić ? Ile to kosztuje ? Gdzie można sprawdzić czy jest aktywny ?

Co to jest EORI ?

Numer EORI to skrót z angielskiego Economic Operators' Registration and Identification, Jest to Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych, który nadaje każdemu podmiotowi gospodarczemu na terytorium Unii Europejskiej unikalny identyfikator, wyłącznie na potrzeby celne związane z importem lub eksportem towarów z i do krajów trzecich czyli poza terytorium UE. W przypadku podmiotów gospodarczych w Czeskiej Republice składa on się z prefiksu CZ oraz numeru identyfikacyjnego i wygląda tak

Do czego jest potrzebny numer EORI ?

Aktywny numer EORI jest nam koniecznie potrzebny w handlu międzynarodowym, który obejmuje wszystkie kraje poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Bez numeru EORI nie będziemy w stanie przeprowadzić żadnej odprawy celnej na terytorium Czeskiej Republiki. Zarówno dotyczy to odpraw importowych w Czechach, jak i

Jak uzyskać numer EORI i ile to kosztuje ?

Rejestracja i identyfikacja przedsiębiorców

This site provides access to the information related to the Economic Operator Identification and Registration system (EORI) as established by Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992, establishing the Community Customs Code, last amended by Regulation (EC) No 648/2005 of European Parliament and of the Council of 13 April 2005.

W Republice Czeskiej jest/znajduje się 46

Szczegóły dotyczące

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/rd/rd_list.jsp?offset=1&UsuName=&Screen=0&roles=REG&range=25&Lang=PL&City=&AllRoles=&Offset=1&trafficTypeCode=&ULang=PL&callbackuri=CBU-0&Expand=true&Country=CZ&DesLang=&Region=&RefNum=

Weryfikacja numeru EORI ?

Każdy kraj ma inny schemat nadawania numeru lekko różnią się od siebie. W przypadku Republiki Czeskiej składa on się z prefiksu kraju CZ oraz numeru DIĆ. Zatem w przypadku Czech numer EORI wygląda tak: CZ06544681. Na stronach Komisji Europejskiej można sprawdzić czy dany numer został wydany i czy dany podmiot posiada aktywny numer EORI w europejskim rejestrze. Link do bazy danych znajduje się tutaj: (https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=pl), natomiast przykład zweryfikowanego i aktywnego numeru EORI w bazie Komisji Europoejskiej, jest przedstawiony na poniższym zrzucie ekranowym.

Weryfikacja numeru EORI w bazie Komisji Eurpejskiej


Zamów kontakt