Porównanie spółek polskiej i czeskiej

Porównanie spółek polskiego i czeskiego prawa.

Najczęstszą formową oprowadzania działalności gospodarczej w Czechach jest spółka u ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to spółka prawa handlowego. O kapitałowym charakterze świadczy kapitał zakładowy, konieczny przy rejestracji tej formy prawnej. Osobowego charakteru nadaje spółce ograniczona liczba wspólników do maksymalnie pięćdziesięciu. Kapitał zakładowy tworzy od 1.1.2014 kwota co najmniej 1 CZK czyli około 0,20 zł za każdego wspólnika spółki. Kapitał zakładowy do 20 000 CZK nie wymaga wpłacania kapitału zakładowego na specjalne konto wkładowe, powoływane specjalnie w tym celu.

W przypadku czeskiej spółki jednoosobowej decyzję podejmuje jej właściciel bez konieczności zwoływania zgromadzenia wspólników. Do większości działań nie jest też konieczny notariusz. Osoba w funkcji prezesa zarządu i równocześnie wspólnika nie płaci ZUS. Od 2014 roku nowe spółki czeskiego prawa z wypracowanego zysku nie muszą już tworzyć funduszu rezerwowego na pokrycie ewentualnych strat. Spółki założone przed 2014 rokiem, mogą zlikwidować fundusz rezerwowy, o ile zdecydują się na zmianę umowy spółki. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podobnie jak w Polsce, opodatkowane są podatkiem CIT w wysokości 19%. Dywidenda - wypłacana po zakończeniu roku lub w formie zaliczek - opodatkowana jest w kraju rezydencji podatkowej konkretnego wspólnika. Członkowie zarządu nie muszą być zatrudnieni w spółce ani płacić z tego tytułu ubezpieczenia społecznego, nawet jeśli zarząd jest jednoosobowy. Członkowie zarządu mogą zawrzeć ze spółką umowę o wykonywaniu funkcji prezesa zarządu. Jeżeli umowa jest dobrze spisana umożliwia członkowi zarządu pokrycie pełnych kosztów jego czynności oraz jednorazowego wynagrodzenia prezesa w % wysokości dochodów spółki. Takie wynagrodzenie jest opodatkowane 15% podatkiem PIT. Koszy czynności prezesa zarządu oraz jego wynagrodzenie są kosztami podatkowymi spółki. Czeskie prawo nie zna pojęcia podatku od czynności cywilno-prawnych. Dzięki temu umowy oraz sam fakt założenia spółki nie jest obciążony dodatkowymi podatkami.

Porównanie spółek polskiego i czeskiego prawa

Polska

Czechy

Podatek CIT

19%

19%

Zaliczki na CIT

miesięcznie

w zależności od kwoty podatku w roku poprzednim, kwartalnie

Deklaracje VAT

miesięczne lub kwartalne

miesięczne

Zwrot podatku VAT

od 30 do 150 dni

do 25 dnia następnego miesiąca po złożeniu deklaracji

Podatek VAT

23%

21%

Akcyza przy zakupie samochodu

18%

0%

Granica odpisów samochodów osobowych

150 000 PLN

Bez limitu

Opłaty urzędowe

*

Polska

Czechy

Rejestracja VAT

150 PLN

0 CZK

Podpis elektroniczny

powyżej 300 PLN

od 390 CZK

Zobowiązania administracyjne

Składanie deklaracji VAT

miesięcznie, wyjątkowo kwartalnie

miesięcznie

Składanie deklaracji PIT

rocznie

rocznie

Rozliczenia z ZUS

miesięcznie lub rocznie

rocznie

Zaliczki na PIT

miesięcznie

w zależności od kwoty podatku w roku poprzednim (0-12)

Składki na ubezpieczenie, podatki, zaliczki

Ubezpieczenie społeczne

1 124,23 PLN

14,6% z dochodu od 2 841 CZK

Ubezpieczenie chorobowe

87,05 PLN

2,1% z dochodu od 147 CZK

Ubezpieczenie zdrowotne

9%

6,75% z dochodu od 2 627 CZK

Stawka PIT

17% i 32%

15%

VAT

5%, 8% i 23%

10%, 15% i 21%

Ulgi, zniżki, bonusy wspólników osób fizycznych

Kwota wolna od podatku

30 000 PLN

205 000 CZK

Niepracujący współmałżonek

Wspólne rozliczenie

24 840 CZK odliczamy od podatku

Darowizny

do 6% oraz 1% na O.P.P.

do 10%, min. 1 000 CZK

Ulga na prywatne fundusze emerytalne

brak

do 24 000 CZK

Ulga na szkolenia, egzaminy

brak

13 000 CZK

Ulga podatkowa na podatnika

brak

minimalnie 27 840 CZK

Ulga na dziecko

1 112 04 PLN


5 204 CZK rocznie na jedno dziecko (1 267 CZK miesięcznie), 22 320 CZK na drugie dziecko (1 860 CZK miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko (2 320 CZK miesięcznie).

Zamów kontakt