Przewóz towarów samochodami o masie powyżej 3,5t w Czechach

Warunki i koszty uzyskania eurolicencji. Kto to jest gwarant ? I jak wyglądają czeskie uprawnienia zawodowe ?

Jak założyć firmę transportową w Czechach?

Transport drogowy, niezależnie od tego, czy jest to ciężarówka, auto dostawcze czy taksówka, jest licencjonowanym biznesem w Czechach. W Republice Czeskiej, zgodnie z ustawą o handlu nr 455/1991 Sb. dzieli przedmiot działalności w zakresie drogowego transportu samochodowego na 4 podstawowe grupy:
- samochody ciężarowe obsługiwane przez pojazdy lub pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, jeżeli są przeznaczone do przewozu zwierząt lub towarów
- osobowych obsługiwanych przez pojazdy przeznaczone do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
- samochody ciężarowe obsługiwane przez pojazdy lub pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, jeżeli są przeznaczone do przewozu zwierząt lub towarów
- osobowych obsługiwanych przez pojazdy przeznaczone do przewozu maksymalnie 9 osób łącznie z kierowcą


Ustawa o handlu wymaga kompetencji zawodowych zgodnie z§ 8a ustawy nr 111/1994 Sb. w przypadku drogowego transportu samochodowego towarów kierowanych pojazdami lub pojazdami o największej dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 tony, jeżeli są one przeznaczone do przewozu zwierząt lub rzeczy, oraz pojazdów osobowych kierowanych pojazdami przeznaczonymi do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
Do uzyskania koncesji na prowadzenie działalności taksówkarskiej wymagana jest koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej „przewóz drogowy samochodowy – osobowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu maksymalnie 9 osób łącznie z kierowcą”. taksówkarza wydawana jest na okres 5 lat. Można ubiegać się o licencję handlową w lokalnym urzędzie handlowym w Republice Czeskiej. Oprócz koncesji osoba ubiegająca się o prowadzenie działalności w transporcie drogowym musi oczywiście posiadać prawo jazdy i prawo jazdy, w przypadku kierowania pojazdami ciężarowymi i autobusami również zawodowe prawo jazdy oraz prawo jazdy na pojazd.

Czy pojazd lub flota pojazdów przeznaczona do przewozu osób lub towarów musi być zarejestrowana w Czechach?

Tak, Przedsiębiorca transportu drogowego to przewoźnik wykonujący transport drogowy na potrzeby innych osób. Jego pojazdy muszą być zarejestrowane w Czechach.

Jaką formę 

Przedsiębiorcy zainteresowani prowadzeniem działalności w zakresie transportu drogowego mogą prowadzić swoją licencjonowaną działalność gospodarczą w formie samozatrudnienia. Jednak znacznie korzystniejsze jest prowadzenie działalności w formie spółki handlowej, najczęściej spotykaną formą prowadzenia działalności dla tego obszaru działalności jest forma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W porównaniu z prowadzeniem działalności gospodarczej jako osoba samozatrudniona, działalność w formie spółki s.r.o. szereg korzyści, do których można zaliczyć np. fakt, że przedsiębiorca nie gwarantuje całego swojego majątku osobistego, a jedynie do wysokości niewpłaconego zadatku firmy, przedsiębiorca jest pracownikiem własnej firmy, otrzymuje wynagrodzenie a tym samym oszczędza na ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym, ponieważ jest ono potrącane tylko z wynagrodzenia, które będzie płacił, a nie z całości miesięcznych dochodów firmy, wreszcie firma jest przedmiotem dziedziczenia, co może oznaczać wielką korzyści dla następców dobrze ugruntowanej firmy. Pozorną wadą w porównaniu z samozatrudnionymi jest obowiązek prowadzenia podwójnej księgowości, z drugiej strony zaletą tego obowiązku są większe możliwości optymalizacji podatkowej.

Jakie dokumenty, uprawnienia i kompetencje musi posiadać czeski przedsiębiorca transportu drogowego?

Jednym z warunków rozpoczęcia działalności gospodarczej polegającej na przewozie towarów samochodami o masie powyżej 3,5 tony jest posiadanie koncesji w Czeskiej Republice na tego typu usługi. Taka firma transportowa musi posiadać odpowiednie dokumenty kompetencji zawodowych ale również odpowiednie środki trwałe i pieniężne na rozpoczęcie działalności.

1. Po pierwsze firma musi mieć Gwaranta. Gwarantem jest osoba fizyczna, która odpowiada za funkcjonowanie firmy. W przypadku czeskich urzędów akceptują one polski Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy. Dlatego też oryginał takiego certyfikatu lub uwierzytelnioną jego kopię wraz z tłumaczeniem na język czeski oraz oświadczenie gwaranta, który to wyraża zgodę na sprawowanie tego stanowiska. Uprawnienia zawodowe do wykonywania drogowego transportu towarów wydaje jeden z w/w urzędów i są one wystawiane na gwaranta firmy. Sam dokument uprawnienia wygląda tak jak na poniższym zrzucie ekranowym.

certyfikat-kompetencji-zawodowych-do-wykonywania-transportu-drogowego

2. Zaświadczenie o zdolności finansowej bądź kaucja w wysokości 9 000 EURO na pierwsze auto o masie powyżej 3,5 tony, zaś na kolejne auta 5 000 EURO, bądź ubezpieczenie. W Czechach ubezpieczenie na pierwsze auto powyżej 3,5 tony kosztuje około tir kosztuje około 5 000 CZK, zaś na kolejne około 1 000 CZK.

3. Trzeba również udowodnić, że posiada się przynajmniej jeden samochód o masie powyżej 3,5 tony. Dlatego dla większości czeskich spółek rozwiązaniem jest złożenie umowy przedwstępnej na zakup TIR-a. Po uzyskaniu pozwolenia do 30 dni kalendarzowych trzeba przekazać informację o posiadanym samochodzie. Samochód typu TIR musi być na czeskich tablicach rejestracyjnych.Trzeba jednak posiadać już przed do dyspozycji co najmniej jeden TIR ma czeskich tablicach rejestracyjnych. TIR musi być wynajęty albo kupiony.

4. Niezbędna Realna siedziba lub oddział. Koncesję załatwia się w urzędzie do spraw gospodarczych. Opłata za wydanie koncesji to 500 CZK.

Po uzyskaniu koncesji można zwrócić się do Urzędu Wojewódzkiego (Krajský úřad) o wydanie tzw. eurolicencji, która kosztuje 1 200 CZK oraz o zrobić wpis działalności gospodarczej polegającej na przewozie towarów samochodami o masie powyżej 3,5 tony do rejestru handlowego (KRS). Lista wszystkich 14 Urzędów Wójewódzkich (Krajský úřad) w Czeskiej Republice w których można uzyskać eurolicencję znajduje się poniżej i jest ułożona w kolejności alfabetycznej.

1. Karlowarski Urząd Wojewódzki (Krajský úřad Karlovarského kraje)
2. Kralowohradecki Urząd Wojewódzki (Krajský úřad Královéhradeckého kraje)
3. Liberecki Urząd Wojewódzki (Krajský úřad Libereckého kraje)
4. Morawsko-Śląski Urząd Wojewódzki (Krajský úřad Moravskoslezského kraje)
5. Ołomuniecki Urząd Wojewódzki (Krajský úřad Olomouckého kraje)
6. Pardubicki Urząd Wojewódzki (Krajský úřad Pardubického kraje)
7. Pilzneński Urząd Wojewódzki (Krajský úřad Plzeňského kraje)
8. Południowoczeski Urząd Wojewódzki (Krajský úřad Jihočeského kraje)
9. Południowomorawski Urząd Wojewódzki (Krajský úřad Jihomoravského kraje)
10.Środkowoczeski Urząd Wojewódzki (Krajský úřad Středočeského kraje)
11.Ustecki Urząd Wojewódzki (Krajský úřad Ústeckého kraje)
12.Urząd Miasta Stołecznego Pragi (Magistrát hlavního města Prahy)
13.Urząd Wojewódzki Wysoczyny (Krajský úřad Kraje Vysočina)
14.Zliński Urząd Wojewódzki (Krajský úřad Zlínského kraje)

Jak wygląda czeska eurolicencja i do czego może się przydać?Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, masz pytań lub chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami, telefonicznie pod numerem: +420 604 304 755 lub napisz do Nas na adres: info@uniontax.pl

Autorem artykułu jest mgr. Bogdan Siuda, współwłaściciel spółki UnionTax EU s.r.o.

Zamów kontakt