Spółka akcyjna w Czechach

Drugim rodzajem spółki kapitałowej popularnym w Czechach jest spółka akcyjna (po czes. akciová společnost) której kapitał zakładowy jest rozdzielony na akcje. Właściciele akcji mają prawo do wypłaty zysku (dywidendy) oraz udziału w zgromadzeniu walnym spółki. Minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 2 000 000 CZK, zaś w przypadku spółek, których akcje są dostępne na giełdzie 20 000 000 CZK. Czeskie prawo wyróżnia dwa rodzaje akcji: akcje imienne, wydane na konkretną osobę i wpisane do rejestru handlowego (KRS) oraz akcje zaksięgowane, której właściciel jest wpisany na specjalną listę dostępną organom państwowym. Organy spółki mogą zostać ustanowione według modelu europejskiego (tzn. system dualistyczny) lub angloamerykańskiego (tzw. system monistyczny). W modelu europejskim najwyższym organem spółki jest zgromadzenie walne, które co do zasady wybiera zarząd spółki i organ kontrolujący - radę nadzorczą. W systemie monistycznym zgromadzenie walne jest również najwyższym organem spółki i wybiera 3-osobową tzw. radę zarządzającą, która wybiera dyrektora spółki, który jest odpowiedzialny za jej kierowanie. Rada zarządzająca ma uprawnienia kontrolujące w stosunku do dyrektora spółki. Co do zasady założenie spółki trwa do 10 dni. W jeden dzień jest możliwe załatwienie wszystkich niezbędnych formalności.

Zamów kontakt