Spółka Jawna

Spółka Jawna (veřejná obchodní společnost) to spółka, w której przynajmniej dwie osoby prowadzą działalność gospodarczą pod wspólną nazwą i odpowiadają za zobowiązania spółki całym swym majątkiem.

Do zarządzania spółką jest uprawniony każdy wspólnik, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej. Przy tego typu formie działalności nie ma obowiązku tworzenia kapitału zakładowego czy rezerwowego.

Zysk jest dzielony między wspólników po połowie. Wynik gospodarczy spółki jawnej. Zysk jest dzielony między wspólników po równo, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej. Udział w zyskach wspólnika osoby fizycznej jest dzielony po równo i podlega podatkowi PIT.

Ustawy podatkowe i ubezpieczeniowe definiują wspólników spółki jawnej jako osobę samodzielnie wykonującą działalność gospodarczą. Jednak naliczanie wydatków w formie ryczałtu nie wchodzi w grę u przychodów wspólników spółki jawnej.

Wspólnicy wprowadzają swój udział na zysku spółki w swym zeznaniu podatkowym jako podstawę podatku PIT.

Podstawa opodatkowania (Udział w zysku wspólnika)

- pozycje do odliczenia z podatku wspólnika

Podstawa opodatkowania (kwota zaokrąglona na całe 100 korony w dół) x 15% podatek dochodowy wspólnika = Podatek dochodowy osób fizycznych (PIT)

- zniżka podatkowa wspólnika

- zniżka podatkowa v.o.s. (spółki jawnej według % udziału wspólnika)

- uprzywilejowania wspólnika

PODATEK DOCHODOWY OSÓB FIZYCZNYCH PO ZNIŻKACH

Ubezpieczenie zdrowotne i socjalne jest wyliczane z 50% podstawy opodatkowania.

Zakładając zysk spółki 1 000 000 PLN = 5 371 000 CZK

Podstawa opodatkowania każdego wspólnika wyniesie 2.685.500 CZK

Zamów kontakt