Spółka komandytowa w Czechach

Stosunkowo mniej popularnym rodzajem spółki handlowej w Czechach jest spółka komandytowa. Charakterystycznym rysem dla tych spółek są dwa typy wspólników. Jeden wspólnik (komplementariusz) odpowiada za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony, a drugi (komandytariusz) w sposób ograniczony. Jest to rodzaj spółki osobowej pomimo tego, że spółka posiada pewne cechy spółek kapitałowych przejawiających się w tym, że komandytariusze mają obowiązek wkładu kapitału do spółek. Spółka komandytowa zostaje założona na podstawie umowy spółki. Założycielem (zawsze minimalnie dwie osoby) mogą być osoby prawne lub fizyczne. W umowie spółki uregulowane są prawa i obowiązki wspólników, nazwę spółki, przedmiot działalności. Wspólnikiem aktywnym jest komplementariusz, który reprezentuje spółkę na zewnątrz. Ten rodzaj spółki wpisuje się do rejestru handlowego (KRS).

Zamów kontakt