Spółka s.r.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czyli po czesku spółka s.r.o.

Korzyścią prowadzenia spółki w Czechach jest możliwość jednoosobowej spółki z. o.o. W Czechach w odróżnieniu od Polski prowadzenie jednoosobowej spółki nie powoduje konieczności odprowadzania ZUS przez członka zarządu czy wspólnika. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega podatkowi CIT w wysokości 19% przychodów. Następnie wspólnik chcąc pobrać ze spółki zysk musi zapłacić kolejne 15% PIT z wypłacanych w ten sposób środków ze spółki. Istnieje jednak szereg sposobów jak unikną podatków w takiej wysokości np. Prezes zarządu może otrzymać jednorazowe wynagrodzenie w związku z efektywnym i sprawnym sprawowaniem zarządu spółki i osiągnięciem oczekiwanych zysków w wysokości 13%-15% przychodów spółki w danym roku obrotowym. Z tej kwoty prezes jest zobowiązany uiścić podatek PIT w wysokości 15%.

Sporą korzyścią posiadania spółki czy działalności gospodarczej w Czechach jest możliwość zakupu samochodów bez płacenia akcyzy, z możliwością odliczania 100% podatku VAT. Samochód taki, bez względu na jego cenę, można również w całości zamortyzować w dwa lata. Przy zakupie luksusowego samochodu finalna różnica w cenie wynosi nawet 45% wartości samochodu na korzyść zakupu z czeskiej spółki.

Podstawowe zalety prowadzenia firmy w Czechach to:

1. płaska stawka podatku dochodowego spółek (19%) i dwie stawki dla osób fizycznych (15% ),
2. składki i emerytury przedsiębiorców są uzależnione od uzyskanego dochodu,
3. elektroniczna komunikacja z urzędami wszystkich szczebli,
4. zasada domniemania niewinności w kwestiach skarbowych, ograniczona wysokość kar,
5. duża tolerancja wobec drobnych opóźnień w płaceniu składek, podatków i zaliczek,
6. uproszczone formy ewidencji dla jednoosobowych przedsiębiorców,
7. ulgi dla studentów i rodzin z dziećmi,
8. ulgi i dopłaty dla osób dodatkowo ubezpieczających się w funduszach emerytalnych
9. niski kapitał zakładowy spółek,

Zasadnicze wady i utrudnienia:

Każda forma działalności gospodarczej czy udział w organach spółki wymaga przedstawienia zaświadczenia o niekaralności, duże koszty ubezpieczeń społecznych w najwyższych kategoriach dochodowych, utrudnienia w dobrowolnej rejestracji VAT nowych przedsiębiorstw (tj. w dniu założenia firmy, bez wykazanego obrotu).

Zamów kontakt