Spółka s.r.o.

Spółka z o.o. w Czechach. Podstawowe zalety prowadzenia spółki w Czechach. Ile kosztuje prowadzenie spółki s.r.o. w Czechach?

Spółka z o.o. czyli po czesku spółka s.r.o.

Spółka s.r.o. (po czesku Společnost s ručením omezeným) jest jedną z form spółek handlowych, które można założyć w Republice Czeskiej w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to najbardziej rozpowszechniona forma prowadzenia działalności gospodarczej, ale jest to również powszechna forma prowadzenia działalności gospodarczej. Według prawa jest spółką kapitałową,wykazuje jednak także pewne cechy towarzystwa personalno -zawodowego, dlatego często określana jest mianem tzw. spółki mieszanej. Jej organem statutowym, uprawnionym do reprezentowania spółki, jest dyrektor zarządzający. W czeskim systemie prawnym reguluje to ustawa nr 90/2012 Dz.U. o spółkach gospodarczych. Skrót firmy handlowej to s.r.o.

Korzyścią prowadzenia spółki w Czechach jest możliwość jednoosobowej spółki z. o.o. W Czechach w odróżnieniu od Polski prowadzenie jednoosobowej spółki nie powoduje konieczności odprowadzania ZUS przez członka zarządu czy wspólnika. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega podatkowi CIT w wysokości 19% przychodów. Następnie wspólnik chcąc pobrać ze spółki zysk musi zapłacić kolejne 15% PIT z wypłacanych w ten sposób środków ze spółki. Istnieje jednak szereg sposobów jak unikną podatków w takiej wysokości np. Prezes zarządu może otrzymać jednorazowe wynagrodzenie w związku z efektywnym i sprawnym sprawowaniem zarządu spółki i osiągnięciem oczekiwanych zysków w wysokości 13%-15% przychodów spółki w danym roku obrotowym. Z tej kwoty prezes jest zobowiązany uiścić podatek PIT w wysokości 15%.

Sporą korzyścią posiadania spółki czy działalności gospodarczej w Czechach jest możliwość zakupu samochodów bez płacenia akcyzy, z możliwością odliczania 100% podatku VAT. Samochód taki, bez względu na jego cenę, można również w całości zamortyzować w dwa lata. Przy zakupie luksusowego samochodu finalna różnica w cenie wynosi nawet 45% wartości samochodu na korzyść zakupu z czeskiej spółki.

Podstawowe zalety prowadzenia spółki s.r.o. w Czechach to:

 • płaska stawka podatku dochodowego spółek (19%) i dwie stawki dla osób fizycznych (15%),
 • składki i emerytury przedsiębiorców są uzależnione od uzyskanego dochodu,
 •  elektroniczna komunikacja z urzędami wszystkich szczebli,
 • zasada domniemania niewinności w kwestiach skarbowych, ograniczona wysokość kar,
 • duża tolerancja wobec drobnych opóźnień w płaceniu składek, podatków i zaliczek,
 • uproszczone formy ewidencji dla jednoosobowych przedsiębiorców,
 • ulgi dla studentów i rodzin z dziećmi,
 • ulgi i dopłaty dla osób dodatkowo ubezpieczających się w funduszach emerytalnych,
 • niski kapitał zakładowy spółek,

Zasadnicze wady i utrudnienia przy prowadzeniu spółki s.r.o. w Czechach to:

 • każda forma działalności gospodarczej czy udział w organach spółki wymaga przedstawienia zaświadczenia o niekaralności,
 • duże koszty ubezpieczeń społecznych w najwyższych kategoriach dochodowych,
 • utrudnienia w dobrowolnej rejestracji VAT nowych przedsiębiorstw (tj. w dniu założenia firmy, bez wykazanego obrotu).

Co jest potrzebne do założenia spółki s.r.o. w Czechach?

 • podanie danych personalnych wspólnika lub wspólników i danych personalnych zarządu (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania),
 • oryginał zaświadczenia o niekaralności przyszłego Prezesa, bądź Członków Zarządu spółki,
 • przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego oryginał zaświadczenia o niekaralności przyszłego Prezesa, bądź Członków Zarządu spółki,
 • przedmiot działalności gospodarczej zakładanej spółki.

  Jakie są faktycznie koszty założenia spółki s.r.o. w Czechach?

  Całkowity koszt założenia nowej spółki s.r.o. w Czechach wynosi 31 000 CZK brutto. W skład wszystkich kosztów związanych z założeniem nowej spółki s.r.o w Czechach wchodzą:

  • opłaty sądowe i miejskie uwzględniające wszystkie podatki w wydziale gospodarczym Urzędu Miasta
  • założenie adresu wirtualnego dla spółki opłacony do końca roku kalendarzowego lub
  • najem tradycyjnego adresu z tzw. trvalým bydlištěm opłacony do końca roku kalendarzowego
  • roczna obsługa korespondencji firmowej
  • założenie rachunku firmowego w wybranym czeskim banku
  • wpis do czeskiego KRS-u
  • opłacenia pracy notariusz i taksy notarialnej
  • założenie datovej schranki
  • zgłoszenie do VAT UE (nie jest to pełny VAT)
  • wyrobienie numeru EORI do odpraw celnych w Czechach

  Jakie są koszty miesięczne związane z prowadzeniem spółki w Czechach?

  • koszt prowadzenia księgowości 4 000 CZK
  • zeznania do podatku VAT 1 600 CZK
  • obsługa skrzynki podawczej 250 CZK
  • obsługa kont firmowych z pasywnym dostępem do kont 250 CZK

  Należy jednak zaznaczyć że koszt ryczałtowy obsługi księgowej przeciętnego podmiotu gospodarczego płatnika VAT wynosi 4 000 CZK miesięcznie. Do czasu faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej automatycznie udzielana jest zniżka. Przy małej iloci faktur klientowi automatycznie udziela jest zniżka nawet do 75 % kwoty ryczałtu. Kwoty ryczałtu zostały określone dla przeciętnego klienta. Finalna cena zależy od ilości dokumentów do księgowania.Każdego klienta traktujemy indywidualnie.

  Cena obsługi kadrowej jednego pracownika wynosi 400 CZK miesięcznie. Przy większej ilości pracowników w grę wchodzi zniżka.

  Całkowite miesięczne koszty obsługi spółki płatnika podatku VAT wyniosłyby około 6 100 CZK + VAT w wysokości 21%.

  Jakie są jeszcze dodatkowe koszty związane z prowadzeniem funkcjonującej spółki w ciągu roku kalendarzowego?

  Ponadto raz w roku dochodzi koszt czynności powiązanych z zamknięciem roku obrotowego - księgowego, czyli złożenie zeznanie podatkowego, wykaz zysków i strat, bilans. Razem jest to koszt jednorazowy w wysokości 6 500 CZK.
  Sporządzenie zgromadzenie wspólników czyli akceptacja bilansu i udzielenie absolutorium dla członka zarządu. Wysłanie dokumentów do sądu rejestrowego do zbioru dokumentów. Razem jest to jednorazowy w wysokości 1 250 CZK.
  Jeżeli spółka nie będzie wykonywała na początku prawie żadnych czynności koszt księgowości takiej spółki wyniesie 2 500 CZK + VAT. Niestety nawet jeżeli spółka nie wykonywała by żadnych czynności i tak trzeba obsługiwać jej skrzynkę podawczą i składać trzy comiesięczne zeznania VAT (właściwe zeznanie VAT, zeznanie kontrolne i zeznanie całościowe).

  Jeżeli jednak pojawi się potrzeba uzyskania dla spółki s.r.o. Koszt zgłoszenia do pełnego VAT wynosi 25.000 CZK.

  Płatnikiem pełnego VAT (podatek DPH) można zostać również w Czechach przez przekroczenie obrotu w wysokości 2.000.000 CZK w ciągu roku. Jako rok rozumiemy w tym wypadku dwanaście za sobą następujących miesięcy kalendarzowych.Trzeba mieć na uwadze, że jako obrót zgodnie z §9 ustawy o podatku VAT należy rozumieć tylko i wyłącznie całość przychodów bez podatku, które pochodzą z czynności zarobkowej, dostarczenia towaru lub świadczenia usług z miejscem świadczenia na terenie Republiki Czeskiej. Faktury wystawiane wobec podmiotów zagranicznych w myśl ustawy o podatku VAT nie są wliczane do obrotu spółki. Zatem wystawianie faktur za granicę powyżej 2.000.000 CZK nie powoduje konieczności zgłoszenia się do podatku VAT.

  Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, masz pytań lub chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami, telefonicznie pod numerem: +420 604 304 755 lub napisz do Nas na adres: info@uniontax.pl

  Autorem artykułu jest mgr. Bogdan Siuda, współwłaściciel spółki UnionTax EU s.r.o.

  Zamów kontakt