Doradztwo prawne na terenie Czech

Zapewnimy bezpieczeństwo Twego biznesu.
Ochronimy Twój biznes.

Usługi i konsultacje prawne

Dla naszych klientów spisujemy różnego rodzaju umowy handlowe: z zakresu prawa korporacyjnego i cywilnego: np. umowy najmu, umowy kupna, ramowe umowy kupna i sprzedaży, umowy pracy, licencji, zlecenia, zamówienia, przeniesienie praw itp., zgodnie z odpowiednim prawodawstwem Republiki Czeskiej, Rzeczpospolitej Polskiej lub obowiązującymi umowami międzynarodowymi.

Dla naszych klientów z Polski wszystkie umowy są sporządzane w dwujęzycznej wersji polsko-czeskiej.

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach sądowych w Polsce, Czechach i na Słowacji w sporach cywilnoprawnych sami, lub za pomocą naszych partnerów biznesowych z wielu renomowanych kancelarii adwokackich. Konsultacje z prawnikiem w Państwa ojczystym są standardem.

Reprezentujemy klientów w postępowianiach przed urzędami w Czechach, Polsce i na Słowacji i zapewniamy usługi naszych partnerów biznesowych, ekspertów z określonej dziedziny. Komunikacja z odpowiednim specjalistą w rodzimym języku jest zapewniona.

Zamów kontakt